DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Gegužės-rugėjo mėn., šeštadieniais,

taip pat rugjūčio 14-16 dienomis,

 17 val. – Mišių nebus,

nebent atskirais išimtinais atvejais.

Artėja birželio 14-oj – Gedulo ir vilties diena. Kaip ir kasmet šiuo laiku kunigo Eitvydo pakviesti Galilėjiečių bendruomenės nariai ir bendrakeleiviai ėjome Kalvarijas. Nemažas pulkas jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių, vaikų susirinko šių metų kelionėn.

Prie Marijos sopulingosios koplytėlės kunigas Eitvydas papasakojo Kalvarijų įkūrimo istoriją ir paskatino tolesnį kelią eiti apmąstant brolių sesių pasidalijimus, išsakytus kiekvienoje stotyje.

Lietui lyjant ši kelionė būna skirta atgailai, esant geram orui, koks ir buvo šiemet dangaus dovanotas, ėjome dėkodami ir džiaugdamiesi paukštelių čiulbėjimu, vasaros rūbu pasidabinusia gamta.

Didis Dievas, mūsų Kūrėjas, kalbėjo mūsų širdims, kiekvienam asmeniškai.

Pirmoji stotis „Paskutinės vakarienės kambaryje“. Tikėjimo brolio mintys lydi mus. Leidžiamės akmeniniu keliu. Štai ir Trinapolio bažnytėlė, šalia esantys rekolekcijų namai. Aplanko prisiminimai, juk čia susirenkame kasmet, bent kelioms dienoms, kad atgaivinti ir sustiprinti dvasią, panirti tikėjimo gelmėn. Netrukus prieiname kalno šlaite įrengtas tris Kryžiaus kelio stotis „Prie Alyvų kalno“, „Alyvų darželyje“, „Jėzų suima“. Išklausome sesių, brolių mąstymus. Iki penktosios stoties pavadinimu „Prie Kedrono upelio“ miško keliu teks nueiti ilgėlesnę kelio atkarpą.

Leidomės į pakalnę, kilome į kalną. Jo viršuje esantys stulpeliai kelią padalino į kelias dalis, šalia pūpsojo didelis akmuo. Taip jau atsitiko, kad viena mūsų sesė ėjo širdyje kartodama būsimojo savo apmąstymo mintis... ir užkliuvo už to akmens. Smūgis į stulpelį ir tylūs sesės žodžiai – jaučiu, kad nukrito ranka, tikriausiai lūžo. Visi susirinkome šalia, atskubėjo ir buvusieji priekyje. Kilo mintis, kad esame prie Kryžiaus kelio stoties, kurios neženklina koplytėlė ar vartai. Žmogaus trapumo ir ištikimybės Dievui stotis. Kantrioji sesė dideliame skausme, tačiau pergyvena, kad dėl jos kilo rūpesčių. Raminame ją ir guodžiame. Juk esame trapūs žmonės ir nežinome kada ir kur suklupsime.

Atvažiuoja Greitoji pagalba, gydytoja patvirtina, kad tikrai lūžo ranka ir būtina vykti į ligoninę. Išvažiuojame.

Likusieji tęsia kelionę. Ji tampa kitokia, paliesta ir perkeista skausmo, susitelkimo ir broliškos atjautos.

Prie X stoties, „Jėzus kalėjime“, kunigas perskaitė susižeidusios sesės pamąstymą:

„Viešpatie Jėzau, Tu būdamas nekaltas, kaip nusidėjėlis buvai laikomas surakintas kalėjime, kentėjai už mūsų nuodėmes ir paklydimus.

Viešpatie Jėzau, nutrauk mūsų nuodėmių pančius, išlaisvink mus iš ydų ir padėk pataisyti blogus įpročius, suteik mums tikros, nuoširdžios atgailos malonę, apgaubk mus savo meile. Dėl savo silpnumo dažnai palūžtame, tai įkvėpk mums drąsos Tau tarnauti ir užjaučiamai mylėti. Padėk mums pagelbėti kenčiančiam artimui, jį užjausti ir mylėti.

Apsaugok mus nuo pragaro kalėjimo ir padaryk vertus regėti tavo veidą su visais išrinktaisiais, tegul mano mirties valanda būna džiaugsmingo susitikimo su Tavimi laukimas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.“

Prie kitos stoties išsakytame mąstyme išgirstame – susižeidusi sesė šiandien eina tikrąjį kančios kelią. Eina kartu su Kristumi. Ne vieno maldininko skruostu nurieda ašara.

Duok Dieve stiprybės mūsų sesei, apgaubk ja savo artume, padėk gydytojams rūpestingai atlikti savo šventą darbą.

Šios kelionės patirtis gyvai palietė mūsų širdis, pripildė gilesnio tikėjimo, suteikė didesnę viltį ir padovanojo  broliškos meilės ir vienybės bei susitelkimo nelaimėje grožį.

Dėkojame kunigui Eitvydui, rūpestingai lydinčiam mus žemiškuoju keliu.

Lenkiame galvas Lietuvos tremtiniams, tvirtu tikėjimu iki galo išstovėjusiems Dievo šviesoje, nepraradusiems žmogiškos širdies ir savo maldomis išprašiusiems laisvės Tėvynei ir jos žmonėms.

Branginkime šią dovaną, nepamiršdami jos ašaromis ir krauju aplaistytos kainos.

 

Daugiau straipsnių...

 1. 2017 06 04 – Naujų narių priėmimas
 2. 2017 05 07 - Siekio atnaujinimas
 3. 2017 01 07 - Atsisveikinimas su sese Elenute K.
 4. 2016 11 01 ir 06 - Maldingos kelionės per kapines
 5. 2016 10 26 - Atsisveikinimas su sese Juoze Č.
 6. 2016 10 01 - Kelionė į Rožinio slėpinių parką
 7. 2016 08 27 - Išvyka į Molėtų observatoriją
 8. 2016 08 14-17 - Bendruomenės rekolekcijos Trinapolyje
 9. 2016 06 23-07 23 – Maldingi atostogų žygiai
 10. 2016 06 11 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 11. 2016 05 06-08 - Nacionalinis Gailestingumo Kongresas
 12. 2016 04 24 - Naujo nario priėmimas į bendruomenę
 13. 2016 04 17 - Bendruomenės 15 metų sukakties šventimas
 14. 2016 04 10 - Trijų sesių priėmimas į bendruomenės naujokyną
 15. 2016 04 03 - Siekio atnaujinimas
 16. 2016 03 26 - Velykinio Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienio šventimas
 17. 2016 02 08 - Atsisveikinimas su sese Irena R.
 18. 2015 12 12 - Tarnystė Gailestingumo namelyje
 19. 2015 12 06 - Atlaidai Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje
 20. 2015 11 01-07 Su malda per Vilniaus kapines
 21. 2015 10 03 - Maldinga kelionė į Rožinio slėpinių parką Guronyse
 22. 2015 08 16-29 - Rekolekcijos Trinapolyje
 23. 2015 07 25 - Paskutinis šios vasaros žygis baidarėmis
 24. 2015 07 18 - Evangelizacinis žygis baidarėmis
 25. 2015 07 04 - Žygis baidarėmis Merkiu
 26. 2015 06 23 - Naktinis Joninių žygis baidarėmis
 27. 2015 06 13 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 28. 2015 05 31 - Gegužinės gamtoje
 29. 2015 05 14 - Klausėmės nuostabaus koncerto Vilniaus sinagogoje
 30. 2015 04 12 - Siekio atnaujinimas
 31. 2015 04 02-05 - Didžiojo Tridienio šventimas Trinapolyje
 32. 2015 03 26 - Atsisveikinimas su sese Onute M.
 33. 2015 01 10 - Šeimadienis
 34. 2014 11 22 - Naujų narių priėmimas į bendruomenę
 35. 2014 11 02 - Kapų lankymas Visų mirusiųjų paminėjimo dieną
 36. 2014 11 01 - Kelionė per kapines su Visais Šventaisiais
 37. 2014 10 12 - Pirmą kartą Viešpaties dieną šventėme Mikalojaus bažnyčioje
 38. 2014 10 06 - Galilėjiečių pirmosios Mišios Mikalojaus bažnyčioje
 39. 2014 10 05 - Kelionė į Rožinio slėpinių parką
 40. 2014 09 28 - Šviesus atsisveikinimas su Šv. Kazimiero bažn. bendruomene
 41. 2014 09 21 - Atsisveikinimas su brangia sese Dovile
 42. 2014 08 17-30 - Rekolekcijos Trinapolyje
 43. 2014 07 10 - Įspūdžiai po plaukimo baidarėmis Nerimi
 44. 2014 06 15 - Pažintis su Mikniškių bendruomene
 45. 2014 06 08 - Pūčkorių pažintiniu taku
 46. 2014 06 01 - eisena-šventė „Šeima - gyvybės lopšys“
 47. 2014 05 18 - Išvyka į Guopstas
 48. 2014 04 21 - Galilėjiečių bendruomenės siekio atnaujinimas
 49. 2013 11 30 - Naujokų priėmimas į bendruomenę
 50. 2013 11 01 ir 03 - Su malda per kapines
 51. 2013 10 06 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 52. 2013 09 08 - Iškyla ant Stalo kalno
 53. 2013 08 17-31 - Rekolekcijos Trinapolyje
 54. 2013 07 25 - Maldinga kelionė baidarėmis Neries upe
 55. 2013 06 15 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 56. 2013 06 09 - Išvyka į Kernavę ir jos apylinkes
 57. 2013 05 19 - Galilėjiečių Sekminės Guopstose
 58. 2013 05 12 - Maldinga popietė ant Stalo kalno
 59. 2013 04 27 - Bendruomenės narės laidotuvės ir naujokės priėmimas
 60. 2013 04 07 - Siekio atnaujinimas
 61. 2013 01 26 - Bendruomenės naujokų priėmimas
 62. 2012 11 01 ir 04 - Su vilties žiburėliais per kapines
 63. 2012 10 07 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 64. 2012 09 23 - "Liepsnojančiais vežimais" į Guopstas
 65. 2012 09 09 - Iškyla ant Stalo kalno
 66. 2012 08 19-09 01 - Rekolekcijos Trinapolyje
 67. 2012 07 15 - Išvyka į Trakus ir Varnikus
 68. 2012 06 03-23 Prisiminimų dienos
 69. 2012 06 16 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 70. 2012 05 27 - Sekminės Guopstose
 71. 2012 05 20 - Iškyla ant Stalo kalno
 72. 2012 04 21 - Naujų narių priėmimas
 73. 2012 04 15 - Siekio atnaujinimas
 74. 2012 01 14 - Naujos narės priėmimas
 75. 2011 12 10 - Adventinė vakaronė
 76. 2011 11 12-20 Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose
 77. 2011 11 01 - Eisena per kapines
 78. 2011 10 02 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 79. 2011 09 18 - Išvyka į Guopstas
 80. 2011 09 11 - Pažintinė kelionė į Šilėnus
 81. 2011 09 04 - Mokslo metų pradžios iškyla ant Stalo kalno
 82. 2011 08 14-27 - Rekolekcijos Trinapolyje
 83. 2011 07 27 - Lankėmės Tuskulėnų memoriale
 84. 2011 06 12 - Iškyla ant Stalo kalno
 85. 2011 06 11 - Bendruomenės susirinkimas Sekminių išvakarėse
 86. 2011 05 28 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 87. 2011 05 22 - Išvyka į Guopstas
 88. 2011 04 30 - Bendruomenės jubiliejaus šventimas
 89. 2011 04 25 - Siekio atnaujinimas
 90. 2011 04 15 - Bendruomenės dešimtosios metinės

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Šventės ir šventieji
Ypatingos maldų intencijos
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie bendruomenę

Ar esate girdėję apie Galilėjiečių bendruomenę?

Prisijungimas
Lankytojai
390220
ŠiandienŠiandien79
VakarVakar410
Šią savaitęŠią savaitę489
Šį mėnesįŠį mėnesį9396
VisoViso390220
Statistik created: 2017-07-24T19:46:57+00:00
US
Lankosi svečių 47
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
1514233

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias