DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šiokiadieniais ir šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

2020 m. birželio 13 d. galilėjiečiai ir bendrakeleiviai kartu su kunigu Eitvydu ėjo Vilniaus Kalvarijas. Kun Eitvydui tai buvo jubiliejinės, nes 1-ą kartą jas apėjo su mokiniais prieš 30 metų pirmaisiais savo kunigiškos tarnystės metais (anuomet dar nebuvo atstatytų koplyčių nei vartų), užbaigdamas pirmuosius mokslo metus, kai mokyklose buvo leista dėstyti tikybą. Ilgainiui tai tapo tradicija, baigiant mokslo metus, eiti šiuo Viešpaties Jėzaus Kristaus Kryžiaus keliu, Gedulo ir Vilties dienai artimą šeštadienį. Vienai sesei tai buvo nauja patirtis ir kelio pradžia – pirmas kartas.

Nors jau daugelį metų einame Kalvarijas, šiais metais ši kelionė buvo kitokia tuo, kad atvykome su kaukėmis ir turėjome išlaikyti saugų atstumą vienas nuo kito. Ir kelias buvo kitoks – daugiau rimties bei susikaupimo.

Iškeliavome kaip visada 9 val. ryte nuo Sopulingosios Dievo Motinos koplyčios. Trumpam sustodami prie kiekvienos stoties meldėmės ir vis kitas asmuo dalijosi savo pamąstymu. Po to, kaip visada, ėjome tyloje apmąstydami išsakytus žodžius.

Diena buvo vėsi, todėl neteko trumpinti Kryžiaus kelio, kaip pernai per karsčius. Ėjome vėl pramindami taką, nes kai kur jis spėjo užželti, mat karantino metu mažai kas juo ėjo. Prie vienų Vartų paukščiai taip čiulbėjo, kad net toli jų čirenimas aidėjo.

Pro vartus ateiname į šį pasaulį, vartai mums atveria kelią į amžinąjį gyvenimą.

Jėzus kalbėjo: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: aš – avių vartai”/…/ „Kas neina pro vartus į gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas“/.../ “Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį ir daug juo einančių“ (plg. Jn 10, 1–10).

Kely atsiminėme išbandymus, kuriuos patyrė tremtiniai, taip pat išbandymus, kuriuos patiriame šiuo metu.

Jėzus guodžia Jeruzalės motinas, tai kryžiaus paguoda liūdesy. Guoskite ta paguoda, kurią gaunate iš Viešpaties. „Kai šaukiausi, manęs išklausei, – suteikei man drąsos“ (Ps 138, 3). 

Jėzau, padėk tikėjime būti užsidegusiems kaip Simonas Petras ir ištvermingiems pagalboje, kaip Simonas Kirėnietis.

Jėzus prikala mūsų tamsą, nuodėmes, kad perkeistų jas į šviesą ir meilę.

Užbaigėm kelionę Kalvarijomis malda prie Šventojo Kryžiaus atradimo koplyčios. Šį kartą kunigas nekvietė likti tradicinei agapei, nes tam netinkamas metas ir suoliukų pievoje neliko, kur būtų galima patogiai susėsti, išlaikant atstumą. Todėl jis ir dauguma maldininkų patraukė namo.

Liko kelios sesės, kurios nedrąsiai pasidalino vaišėmis ir grįžo namo su tremtinių daina "KAIP GRĮŽTANČIUS NAMO PAUKŠČIUS, PARVESKI, VIEŠPATIE, IR MUS."

Daugiau straipsnių...

 1. 2019 11 01 - Maldinga kelionė per kapines
 2. 2019 10 05 - Maldinga kelionė į Guronis
 3. 2019 08 11-18 Rekolekcijos Trinapolyje
 4. 2019 06 15 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 5. 2019 04 18-21 - Didžiojo Tridienio šventimas Trinapolyje
 6. 2018 08 12-25 - Rekolekcijos Trinapolyje
 7. 2018 06 16 - Maldingas žygis Vilniaus Kalvarijomis
 8. 2018 04 15 - Siekio atnaujinimas
 9. 2018 03 29-31 - Didžiojo Tridienio šventimas Trinapolyje
 10. 2018 03 23 - Lietuvos šimtmečio paminėjimas
 11. 2017 11 01 ir 04 - Maldingos kelionės per kapines
 12. 2017 10 07 - Kelionė į Guronis, į Rožinio slėpinių parką.
 13. 2017 08 13-16 - Bendruomenės rekolekcijos Trinapolyje
 14. 2017 06 10 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 15. 2017 06 04 - Naujų narių priėmimas
 16. 2017 05 07 - Siekio atnaujinimas
 17. 2017 01 07 - Atsisveikinimas su sese Elenute K.
 18. 2016 11 01 ir 06 - Maldingos kelionės per kapines
 19. 2016 10 26 - Atsisveikinimas su sese Juoze Č.
 20. 2016 10 01 - Kelionė į Rožinio slėpinių parką
 21. 2016 08 27 - Išvyka į Molėtų observatoriją
 22. 2016 08 14-17 - Bendruomenės rekolekcijos Trinapolyje
 23. 2016 06 23-07 23 – Maldingi atostogų žygiai
 24. 2016 06 11 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 25. 2016 05 06-08 - Nacionalinis Gailestingumo Kongresas
 26. 2016 04 24 - Naujo nario priėmimas į bendruomenę
 27. 2016 04 17 - Bendruomenės 15 metų sukakties šventimas
 28. 2016 04 10 - Trijų sesių priėmimas į bendruomenės naujokyną
 29. 2016 04 03 - Siekio atnaujinimas
 30. 2016 03 26 - Velykinio Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienio šventimas
 31. 2016 02 08 - Atsisveikinimas su sese Irena R.
 32. 2015 12 12 - Tarnystė Gailestingumo namelyje
 33. 2015 12 06 - Atlaidai Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje
 34. 2015 11 01-07 - Su malda per Vilniaus kapines
 35. 2015 10 03 - Maldinga kelionė į Rožinio slėpinių parką Guronyse
 36. 2015 08 16-29 - Rekolekcijos Trinapolyje
 37. 2015 07 25 - Paskutinis šios vasaros žygis baidarėmis
 38. 2015 07 18 - Evangelizacinis žygis baidarėmis
 39. 2015 07 04 - Žygis baidarėmis Merkiu
 40. 2015 06 23 - Naktinis Joninių žygis baidarėmis
 41. 2015 06 13 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 42. 2015 05 31 - Gegužinės gamtoje
 43. 2015 05 14 - Klausėmės nuostabaus koncerto Vilniaus sinagogoje
 44. 2015 04 12 - Siekio atnaujinimas
 45. 2015 04 02-05 - Didžiojo Tridienio šventimas Trinapolyje
 46. 2015 03 26 - Atsisveikinimas su sese Onute M.
 47. 2015 01 10 - Šeimadienis
 48. 2014 11 22 - Naujų narių priėmimas į bendruomenę
 49. 2014 11 02 - Kapų lankymas Visų mirusiųjų paminėjimo dieną
 50. 2014 11 01 - Kelionė per kapines su Visais Šventaisiais
 51. 2014 10 12 - Pirmą kartą Viešpaties dieną šventėme Mikalojaus bažnyčioje
 52. 2014 10 06 - Galilėjiečių pirmosios Mišios Mikalojaus bažnyčioje
 53. 2014 10 05 - Kelionė į Rožinio slėpinių parką
 54. 2014 09 28 - Šviesus atsisveikinimas su Šv. Kazimiero bažn. bendruomene
 55. 2014 09 21 - Atsisveikinimas su brangia sese Dovile
 56. 2014 08 17-30 - Rekolekcijos Trinapolyje
 57. 2014 07 10 - Įspūdžiai po plaukimo baidarėmis Nerimi
 58. 2014 06 15 - Pažintis su Mikniškių bendruomene
 59. 2014 06 08 - Pūčkorių pažintiniu taku
 60. 2014 06 01 - eisena-šventė „Šeima - gyvybės lopšys“
 61. 2014 05 18 - Išvyka į Guopstas
 62. 2014 04 21 - Galilėjiečių bendruomenės siekio atnaujinimas
 63. 2013 11 30 - Naujokų priėmimas į bendruomenę
 64. 2013 11 01 ir 03 - Su malda per kapines
 65. 2013 10 06 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 66. 2013 09 08 - Iškyla ant Stalo kalno
 67. 2013 08 17-31 - Rekolekcijos Trinapolyje
 68. 2013 07 25 - Maldinga kelionė baidarėmis Neries upe
 69. 2013 06 15 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 70. 2013 06 09 - Išvyka į Kernavę ir jos apylinkes
 71. 2013 05 19 - Galilėjiečių Sekminės Guopstose
 72. 2013 05 12 - Maldinga popietė ant Stalo kalno
 73. 2013 04 27 - Bendruomenės narės laidotuvės ir naujokės priėmimas
 74. 2013 04 07 - Siekio atnaujinimas
 75. 2013 01 26 - Bendruomenės naujokų priėmimas
 76. 2012 11 01 ir 04 - Su vilties žiburėliais per kapines
 77. 2012 10 07 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 78. 2012 09 23 - "Liepsnojančiais vežimais" į Guopstas
 79. 2012 09 09 - Iškyla ant Stalo kalno
 80. 2012 08 19-09 01 - Rekolekcijos Trinapolyje
 81. 2012 07 15 - Išvyka į Trakus ir Varnikus
 82. 2012 06 03-23 Prisiminimų dienos
 83. 2012 06 16 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 84. 2012 05 27 - Sekminės Guopstose
 85. 2012 05 20 - Iškyla ant Stalo kalno
 86. 2012 04 21 - Naujų narių priėmimas
 87. 2012 04 15 - Siekio atnaujinimas
 88. 2012 01 14 - Naujos narės priėmimas
 89. 2011 12 10 - Adventinė vakaronė
 90. 2011 11 12-20 Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose
 91. 2011 11 01 - Eisena per kapines
 92. 2011 10 02 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 93. 2011 09 18 - Išvyka į Guopstas
 94. 2011 09 11 - Pažintinė kelionė į Šilėnus
 95. 2011 09 04 - Mokslo metų pradžios iškyla ant Stalo kalno
 96. 2011 08 14-27 - Rekolekcijos Trinapolyje
 97. 2011 07 27 - Lankėmės Tuskulėnų memoriale
 98. 2011 06 12 - Iškyla ant Stalo kalno
 99. 2011 06 11 - Bendruomenės susirinkimas Sekminių išvakarėse
 100. 2011 05 28 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 101. 2011 05 22 - Išvyka į Guopstas
 102. 2011 04 30 - Bendruomenės jubiliejaus šventimas
 103. 2011 04 25 - Siekio atnaujinimas
 104. 2011 04 15 - Bendruomenės dešimtosios metinės

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie bendruomenę
Lankytojai
902354
ŠiandienŠiandien243
VakarVakar250
Šią savaitęŠią savaitę2214
Šį mėnesįŠį mėnesį6238
VisoViso902354
Statistik created: 2021-06-20T19:42:44+00:00
Lankosi svečių 8
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
4383177

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias