DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šiokiadieniais ir šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Narių vertinimas:  / 0
BlogiausiasGeriausias 

2013 m. sausio 26 d. po šv. Mišių, kaip įprasta, susirinkome į kas mėnesį vykstantį Galilėjiečių bendruomenės susirinkimą. Žinojome, kad jis bus papuoštas šventine nuotaika – trys jauni žmonės taps naujokyno nariais.

Kunigas Eitvydas pristatė bendruomenei Jurgitą, Kristiną ir Tadą, išsakiusius prašymą priimti į naujokyną, nes nori giliau pažinti mūsų siekį bei artimiau susipažinti su bendruomenės gyvenimu.

Buvo perskaitytas skaitinys iš Šventojo Rašto:

„Pagaliau būkite tvirti Viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir, visa nugalėję, išsilaikyti. Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryžtu skleisti taikos Evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Kiekvienu metu melskitės Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius ir mane, kad kai atveriu lūpas, būtų man duota drąsiai skelbti Evangelijos paslaptį“ (Ef 6, 10–19).

Po Dievo žodžio kunigas naujokams išsakė palinkėjimus, kuriuos kiekvienas asmeniškai priėmėme širdin.

Popiežiui Benediktui XVI paskelbus Tikėjimo metus, visi esame pakviesti atnaujinti savo tikėjimą, pagilinti jį. Gera, kad kaip atliepimas į šį kvietimą prie mūsų bendruomenės prisijungė naujokai. Kiekvieną iš jų lydės po vieną paskirtą sesę galilėjietę.

Mes, galilėjiečiai, toliau tęsime pažintį su Vatikano II Susirinkimo dokumentais, skaitysime Šventąjį Raštą, Katalikų Bažnyčios Katekizmą ir kitą religinę literatūrą. Ir dėkosime Dievui už šiuos Bažnyčios saugomus lobius, šiandien lengvai prieinamus kiekvienam.

Kad augtume tikėjime, kad vis labiau pajėgtume gyventi sekdami Jėzaus paliktu pavyzdžiu, kad neštume Gerąją Naujieną jos nežinantiems.

Po iškilmingos susirinkimo dalies visi kartu dalyvavome kuklioje agapėje, rūpestingai paruoštoje išradingųjų bendruomenės sesių. Gražiai bendravome, juokavome, šnekučiavomės... ir džiaugsmingai atsiliepėme į kunigo Eitvydo paskelbtus brolio Evaldo ir jo išrinktosios Jurgitos sutuoktuvių užsakus!

 

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Prašymai pasimelsti (intencijos)
Svetainės lankytojams
Klausimas apie bendruomenę
Lankytojai
811958
ŠiandienŠiandien20
VakarVakar169
Šią savaitęŠią savaitę885
Šį mėnesįŠį mėnesį1088
VisoViso811958
Statistik created: 2020-08-07T21:36:55+00:00
Lankosi svečių 2
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3849141

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias