Narių vertinimas:  / 1

Meldžiame už Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad jis išmintingai vairuotų Bažnyčios laivą ir nuvestų jam patikėtą kaimenę į dangaus Tėvo glėbį.

Jėzau Kristau, dėkojame, kad Tu pasilikai su mumis Eucharistijoje. Prašome, kad ši dovana artimiau vienytų mus su Tavimi ir tarpusavyje.

Dėkojame Tau, Viešpatie, už mylinčius gyvus tėvus, kurie rūpinasi savo vaikų auklėjimu, braukia dėl jų džiaugsmo bei skausmo ašaras. Stiprink juos ir tegul jie visada randa atramą Tavyje.

Neleisk slysti žemyn gundymų šlaitu tiems tėvams, kurie užmiršo savo pareigas. Atverk jų dvasios akis, gydyk jų žaizdotas širdis ir keisk jas, kad vėl naujai atgimę liktų ištikimi Tau ir savo šeimai.

Globok ligotus ir senus tėvus, teik jiems sveikatos, fizinių jėgų ir atsidavimo Dievo valiai. Būk jų viltis sunkių išbandymų valandomis.

Viešpatie Jėzau, suteik amžiną atilsį Tavo artume visiems mirusiems tėvams, kurie tarsi maži žiburėliai nuo darbo sugrubusiomis rankomis kėlė vaikus ir nešė juos link Šviesos Šaltinio – Tavo, Dieve, rankų.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Ypatingos maldų intencijos
Klausimas apie maldos būdą

Koks maldos būdas artimausias?

Prisijungimas
Lankytojai
350560
ŠiandienŠiandien144
VakarVakar348
Šią savaitęŠią savaitę807
Šį mėnesįŠį mėnesį11358
VisoViso350560
Statistik created: 2017-03-29T03:07:55+00:00
US
Lankosi svečių 11
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
1322140

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias