DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šiokiadieniais ir šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Narių vertinimas:  / 0
BlogiausiasGeriausias 

Dėkojame Tau, Viešpatie, už Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir prašome, kad jos užtarimu pas Dievą neramus mūsų laikų pasaulis džiaugtųsi taika ir Tavo, Dieve, palaima.

Ačiū, Tau, Dieve, už popiežių Benediktą XVI ir mūsų vyskupus; dėkojame, kad saugai juos nuo blogio. Padėk jiems augti Tavo meilėje ir vesti visą žmoniją į išganymą.

Viešpatie Dieve, dėkojame Tau už tvirtas krikščioniškas mūsų Tėvynės šeimas. Lydėk jas savo globa, padėk jų vaikeliams augti malone ir dorybėmis.

Dėkojame Tau, Dieve, už Tavo garbei visur, o ypač šioje Šv. Kazimiero bažnyčioje, besidarbuojančius tėvus jėzuitus. Teik jiems sveikatos ir fizinių bei dvasinių jėgų su dar didesne meile ir atsidavimu tarnauti Tau ir žmonėms Naujaisiais 2012 metais.

Viešpatie, ačiū Tau už pašvęstojo gyvenimo asmenis visame pasaulyje, o ypač už  mums visiems čia patarnaujančias Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seseris. Duok joms jėgų bei stiprybės ir toliau liudyti Dangaus karalystės grožį visiems čia besilankantiems.

Dieve, dėkojame Tau už šioje bažnyčioje besirenkančias melstis bendruomenes, maldos grupeles ir pavienius žmones. Vienyk mus, mistinio Kristaus Kūno narius, kad pajėgtume kartu dirbti ir aukotis, o blogį – gėriu nugalėtume.

Viešpatie Dieve, ačiū Tau, kad surinkai mus visus šį vakarą į padėkos Mišias. Globok ir vesk mus naujaisiais metais, neapleisk mūsų išbandymų ir kančios valandomis, būk su mumis ramybės ir džiaugsmo akimirkomis, o svarbiausia, už visas Tavo malones nuolatos dėkoti.

Dėkojame Tau, Viešpatie, už sveikus ir gyvus mūsų šeimų narius ir artimuosius. Meldžiame sveikatos mūsų ligoniams, brandink ir ruošk juos visus savo karalystei, o mūsų brangiems mirusiesiems leisk regėti Tavo, Dieve, veidą danguje.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie maldos būdą
Lankytojai
812771
ŠiandienŠiandien120
VakarVakar217
Šią savaitęŠią savaitę337
Šį mėnesįŠį mėnesį1901
VisoViso812771
Statistik created: 2020-08-11T04:01:19+00:00
Lankosi svečių 82
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3852011

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias