DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Po kovo 23 d. Mišių pasveikinome kun. Eitvydą su gimtadieniu, o jis pakvietė mus kartu paminėti nepriklausomos Lietuvos 100-metį, prisimenant jos priešistorę nuo caro laikų.

Prisiminimų vakaras parapijos salėje pradėtas padėka Dievui už laisvės dovaną, už žmones, kurie nesavanaudišku darbu kūrė Lietuvą ir tuos, kurie paaukojo savo gyvybę už Lietuvos nepriklausomybę.
   Kunigas paatviravo, kad mintis apie pasidalijimą kilo jam praeitais metais viešnagės tėviškėje metu gavus dovanų Kupiškio laikraštėlį. Jame, rubrikoje skirtoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti „Jie – dalis mūsų istorijos“ buvo išspausdintas straipsnis „Dirbęs savo mylimos šalies labui“ apie skapiškėną Antaną Merkį – kunigo Eitvydo senelio brolį, teisininką, politiką, keliskart Krašto apsaugos ministrą, Klaipėdos krašto gubernatorių, Kauno miesto burmistrą, ėjusį įvairias pareigas Lietuvos valstybinėse institucijose, paskutinį tarpukario Lietuvos Ministrą pirmininką.
   Šios minties lydimas kunigas Eitvydas skaitė įvairius istorinius šaltinius, kuriuose, beje rado ir neatitikimų (todėl pastebėjo, kad visada svarbu mokėti kiek įmanoma patikrinti ir atsirinkti šaltinių patikimumą), peržiūrėjo šeimos archyvo istorines nuotraukas, ieškojo jų to meto laikraščiuose. Tą vakarą jis pasidalijo surinkta medžiaga ir papasakojo apie Antaną Merkį, kuris savo gyvenimu ir darbu daug prisidėjo prie nepriklausomos Lietuvos kūrimo. Iki 1940 metų Antanas Merkys ėjo įvairias atsakingas pareigas Lietuvos valdžioje ir dalyvavo daugelyje šaliai svarbių įvykių, kuriuose jo gyvenimo gija paliko savo įspaudą.
   Susidomėję žiūrėjome kunigo Eitvydo rūpestingai surinktas nuotraukas, kuriose įamžintos XIX pab. ir vėlesnių metų Lietuvos istorinės akimirkos. Klausėmės jo pasakojimo apie dalį įvykių atrinktų iš 400 (!) įvykių iš nepriklausomos Lietuvos kūrimo laikotarpio. Šį vakarą buvo prisiminta šviesioji istorijos pusė, kuri augino Lietuvą, darė ja modernia šalimi, stiprino jos tautiškumą ir valstybingumą, ir rodė didėjantį Lietuvos pripažinimą tarp kitų pasaulio valstybių. To meto šviesuoliai, įgiję mokslus užsieniuose, ir grįžę į Lietuvą stengėsi nesavanaudišku ir sąžiningu darbu kurti ją. Pradėjo formuotis lietuvių inteligentija. Jau mokslų metu dalis studentų susiburdavo į grupeles ir svarstydavo kaip į sulenkėjusią ir rusinamą Lietuvą atnešti lietuvybę. Pradžioje mokslo siekti galėjo tik turtingų šeimų vaikai, ilgainiui, tai tapo įmanoma ir valstiečių vaikams. Išsimokslinę jaunuoliai, su degančiomis širdimis ne tik turėjo drąsos galvoti apie nepriklausomą tėvynę, tačiau žingsnis po žingsnio to siekė. Buvo pasidžiaugta to meto svarbiais pasiekimais, dalis jų buvo pasiekti per labai trumpą laiką: Lietuva turėjo savo kariuomenę, eskadriles, skraidė savo sukurtais lėktuvus ANBO-3 ir ANBO-4, atidaryta pirmoji oro linija Kaunas-Palanga, per metus Kaune pastatė stadioną, per pusę metų – Halę, pastatytas pirmas baseinas Kaune, atidarytas Vytauto Didžiojo muziejus, įkurtas Tado Ivanausko zoologijos sodas, pastatytas funikulierius Kaune Žaliakalnyje ir Aleksote, įkurta Lietuvos bažnytinė provincija. 1934 metais organizuotas pirmasis tautinis Eucharistijos kongresas, kuriame dalyvaujant Prezidentui Antanui Smetonai arkivyskupas Juozapas Skvireckas pašventino Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios pamatus. Būsimoji bažnyčia buvo statoma kaip padėka Dievui, kad lietuvių tautos neišblaškė istorijos negandos, jai pavyko ne tik išlikti, bet ir atkurti nepriklausomybę. Paminėti nepriklausomą Lietuvą kūrę žmonės – prezidentas Antanas Smetona, signataras ir Kauno pirmasis burmistras J. Vileišis, tautos dainius prelatas Maironis, III Ministrų kabineto Pirmininkas P. Dovydaitis, generolas P. Liatukas, Žemės reformos „architektas" kunigas Mykolas Krupavičius, dabar palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, garsūs tarpukario medikai Avižonis, Lašas, Kuzma, architektas Rozenbliumas ir kiti du tolimesni kunigo Eitvydo giminaičiai: divizijos generolas Stasys Pundzevičius bei Kupiškio bažnyčios statytojas Ignotas Robašauskas.
   Puikus buvo vakaras. Apie vieno žymaus žmogaus – Antano Merkio ir tuo pačiu Lietuvos nepriklausomybės kūrimo istoriją. Reikia žinoti Tėvynės istoriją, prisiminti ją ir perduoti jaunimui. Kad galėtume pasimokyti iš istorijos ir išvengti klaidų ateityje.
   Nuoširdžiai dėkojame kunigui Eitvydui už praturtinimą.
   Dėkojame Dievui, kad visada esame Jo tvirtinami ir drąsinami.

 

Daugiau straipsnių...

 1. 2017 11 01 ir 04 - Maldingos kelionės per kapines
 2. 2017 10 07 - Kelionė į Guronis, į Rožinio slėpinių parką.
 3. 2017 08 13-16 - Bendruomenės rekolekcijos Trinapolyje
 4. 2017 06 10 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 5. 2017 06 04 - Naujų narių priėmimas
 6. 2017 05 07 - Siekio atnaujinimas
 7. 2017 01 07 - Atsisveikinimas su sese Elenute K.
 8. 2016 11 01 ir 06 - Maldingos kelionės per kapines
 9. 2016 10 26 - Atsisveikinimas su sese Juoze Č.
 10. 2016 10 01 - Kelionė į Rožinio slėpinių parką
 11. 2016 08 27 - Išvyka į Molėtų observatoriją
 12. 2016 08 14-17 - Bendruomenės rekolekcijos Trinapolyje
 13. 2016 06 23-07 23 – Maldingi atostogų žygiai
 14. 2016 06 11 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 15. 2016 05 06-08 - Nacionalinis Gailestingumo Kongresas
 16. 2016 04 24 - Naujo nario priėmimas į bendruomenę
 17. 2016 04 17 - Bendruomenės 15 metų sukakties šventimas
 18. 2016 04 10 - Trijų sesių priėmimas į bendruomenės naujokyną
 19. 2016 04 03 - Siekio atnaujinimas
 20. 2016 03 26 - Velykinio Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienio šventimas
 21. 2016 02 08 - Atsisveikinimas su sese Irena R.
 22. 2015 12 12 - Tarnystė Gailestingumo namelyje
 23. 2015 12 06 - Atlaidai Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje
 24. 2015 11 01-07 - Su malda per Vilniaus kapines
 25. 2015 10 03 - Maldinga kelionė į Rožinio slėpinių parką Guronyse
 26. 2015 08 16-29 - Rekolekcijos Trinapolyje
 27. 2015 07 25 - Paskutinis šios vasaros žygis baidarėmis
 28. 2015 07 18 - Evangelizacinis žygis baidarėmis
 29. 2015 07 04 - Žygis baidarėmis Merkiu
 30. 2015 06 23 - Naktinis Joninių žygis baidarėmis
 31. 2015 06 13 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 32. 2015 05 31 - Gegužinės gamtoje
 33. 2015 05 14 - Klausėmės nuostabaus koncerto Vilniaus sinagogoje
 34. 2015 04 12 - Siekio atnaujinimas
 35. 2015 04 02-05 - Didžiojo Tridienio šventimas Trinapolyje
 36. 2015 03 26 - Atsisveikinimas su sese Onute M.
 37. 2015 01 10 - Šeimadienis
 38. 2014 11 22 - Naujų narių priėmimas į bendruomenę
 39. 2014 11 02 - Kapų lankymas Visų mirusiųjų paminėjimo dieną
 40. 2014 11 01 - Kelionė per kapines su Visais Šventaisiais
 41. 2014 10 12 - Pirmą kartą Viešpaties dieną šventėme Mikalojaus bažnyčioje
 42. 2014 10 06 - Galilėjiečių pirmosios Mišios Mikalojaus bažnyčioje
 43. 2014 10 05 - Kelionė į Rožinio slėpinių parką
 44. 2014 09 28 - Šviesus atsisveikinimas su Šv. Kazimiero bažn. bendruomene
 45. 2014 09 21 - Atsisveikinimas su brangia sese Dovile
 46. 2014 08 17-30 - Rekolekcijos Trinapolyje
 47. 2014 07 10 - Įspūdžiai po plaukimo baidarėmis Nerimi
 48. 2014 06 15 - Pažintis su Mikniškių bendruomene
 49. 2014 06 08 - Pūčkorių pažintiniu taku
 50. 2014 06 01 - eisena-šventė „Šeima - gyvybės lopšys“
 51. 2014 05 18 - Išvyka į Guopstas
 52. 2014 04 21 - Galilėjiečių bendruomenės siekio atnaujinimas
 53. 2013 11 30 - Naujokų priėmimas į bendruomenę
 54. 2013 11 01 ir 03 - Su malda per kapines
 55. 2013 10 06 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 56. 2013 09 08 - Iškyla ant Stalo kalno
 57. 2013 08 17-31 - Rekolekcijos Trinapolyje
 58. 2013 07 25 - Maldinga kelionė baidarėmis Neries upe
 59. 2013 06 15 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 60. 2013 06 09 - Išvyka į Kernavę ir jos apylinkes
 61. 2013 05 19 - Galilėjiečių Sekminės Guopstose
 62. 2013 05 12 - Maldinga popietė ant Stalo kalno
 63. 2013 04 27 - Bendruomenės narės laidotuvės ir naujokės priėmimas
 64. 2013 04 07 - Siekio atnaujinimas
 65. 2013 01 26 - Bendruomenės naujokų priėmimas
 66. 2012 11 01 ir 04 - Su vilties žiburėliais per kapines
 67. 2012 10 07 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 68. 2012 09 23 - "Liepsnojančiais vežimais" į Guopstas
 69. 2012 09 09 - Iškyla ant Stalo kalno
 70. 2012 08 19-09 01 - Rekolekcijos Trinapolyje
 71. 2012 07 15 - Išvyka į Trakus ir Varnikus
 72. 2012 06 03-23 Prisiminimų dienos
 73. 2012 06 16 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 74. 2012 05 27 - Sekminės Guopstose
 75. 2012 05 20 - Iškyla ant Stalo kalno
 76. 2012 04 21 - Naujų narių priėmimas
 77. 2012 04 15 - Siekio atnaujinimas
 78. 2012 01 14 - Naujos narės priėmimas
 79. 2011 12 10 - Adventinė vakaronė
 80. 2011 11 12-20 Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose
 81. 2011 11 01 - Eisena per kapines
 82. 2011 10 02 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 83. 2011 09 18 - Išvyka į Guopstas
 84. 2011 09 11 - Pažintinė kelionė į Šilėnus
 85. 2011 09 04 - Mokslo metų pradžios iškyla ant Stalo kalno
 86. 2011 08 14-27 - Rekolekcijos Trinapolyje
 87. 2011 07 27 - Lankėmės Tuskulėnų memoriale
 88. 2011 06 12 - Iškyla ant Stalo kalno
 89. 2011 06 11 - Bendruomenės susirinkimas Sekminių išvakarėse
 90. 2011 05 28 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 91. 2011 05 22 - Išvyka į Guopstas
 92. 2011 04 30 - Bendruomenės jubiliejaus šventimas
 93. 2011 04 25 - Siekio atnaujinimas
 94. 2011 04 15 - Bendruomenės dešimtosios metinės

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Šventės ir šventieji
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie bendruomenę
Prisijungimas
Lankytojai
818308
ŠiandienŠiandien311
VakarVakar380
Šią savaitęŠią savaitę311
Šį mėnesįŠį mėnesį9167
VisoViso818308
Statistik created: 2020-02-17T03:50:22+00:00
Lankosi svečių 18
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3889661

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias