DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šiokiadieniais ir šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Narių vertinimas:  / 0
BlogiausiasGeriausias 

Besibaigiant šių metų vasarai, Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčios, kurioje mūsų bendruomenė jau metus laiko meldžiasi 17 val. šv. Mišiose, klebonas kun. Aušvydas Belickas pakvietė mūsų bendruomenės vadovą kun. Eitvydą Merkį vadovauti atlaidams gruodžio 6 d.

Kun. Eitvydas, kuris įprastai ką nors daro tik kartu su bendruomene, pasitaręs su ja, sutiko pasirūpinti atlaidų švente. Ėmėme galvoti, kuo galėtume praturtinti šventę. Kilo mintis paruošti vyskupo mitrų su kokia nors šv. Mikalojaus citata ir iškepti vyskupo lazdelių, kuriomis galėtume apdalinti šventės dalyvius. Žinodami bendruomenės galimybes, taip pat pasiūlėme po mišių surengti trumpą (nes bažnyčioje šalta) šventinį koncertą. Ėmėme tam ruoštis. Kun. Eitvydas koordinavo įvairius pasiūlymus bei iniciatyvas. Sesė Virginija padarė kelis šimtus „mitrų“, o sesė Iveta, auginanti mažą dukrelę ir šiuo metu negalinti kitaip aktyviai įsijungti į Galilėjiečių bendruomenės gyvenimą, dovanai iškepė dvi dideles pintines vyskupiškų „lazdų“. Muzikantai suderino koncerto programą, į kurią kun. Eitvydas „įkomponavo“ ir Šv. Mikalojaus parapijos ateitininkų kuopos pasiūlytus dalyvius. Klierikas Vilius su kun. Eitvydu – savo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytoju – suderino būsimos šventės iškilmingą liturgiją ir su ateitininkų patarnautojų komanda ją surepetavo.

Greitai prabėgo pasirengimo laikas ir sulaukėme bažnyčios globėjo vyskupo šv. Mikalojaus atlaidų dienos. Šiais metais ji sutapo su Antruoju advento sekmadieniu. Bažnytėlė po savo gražiais skliautais priglaudė gana gausiai susirinkusius tikinčiuosius.

Prasidėjo iškilmė. Šventinės procesijos eisenoje paskui smilkomą kryžių buvo įnešta bažnytinė šv. Mikalojaus vėliava. Tautiniais rūbais apsirengusios moterys, patarnautojai ir iškilmingas šv. Mišias celebruojantys kunigai – Eitvydas Merkys, bažnyčios klebonas Aušvydas Belickas ir šioje bažnyčioje reziduojantis kunigas Mindaugas Ragaišis – atėjo prie altoriaus.

Po homilijos visi kartu sukalbėjime iškilmingą Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą, prie kurio suformulavimo, kaip rašoma daugelyje jo gyvenimo aprašymų, prisidėjęs ir šv. Mikalojus, kuris kartu su kitais 380 vyskupų dalyvavęs 325 m. vykusiame Nikėjos Susirinkime ir karštai pasisakęs prieš eretiką Arijų bei jo šalininkus, neigusius Kristaus dievystę. Deja, šv. Mikalojaus nėra Susirinkime dalyvavusių vyskupų sąraše... 

 

Parapijos chorui giedant giesmes, parapijos atstovai, ateitininkai, tikybos mokytoja sesuo vienuolė su vaikais, besiruošiančiais Pirmajai šv. Komunijai, Galilėjiečių bendruomenės nariai su vaikais, savo paruoštas atnašas nešė prie altoriaus.

Po šv. Mišių visi dalyviai buvo pakviesti pasilikti trumpai meninei programėlei, kurią vedė kun. Eitvydas. Ateitininkė Brigita jautriai padeklamavo Lacrimos (M. Katiliūtės), kurią kun. Eitvydas prisiminė dar anais senais, gūdžiais sovietiniais laikais besimeldžiančią šv. Mikalojaus bažnyčioje, eilėraštį „Kur budi Mikalojus“. Po to, Mykolo Romerio universiteto lengvosios muzikos orkestro „Jazz Band“ vadovas, devynių vaikų tėvas, Galilėjiečių bendruomenės narys Vytautas Čepėnas (grojo vargonėliais) su dukromis Agniete (griežė smuiku) ir Veronika (griežė violončele) atliko improvizaciją M. Dannaud giesmės „Žvaigždžių karūna“ tema. Visi buvo sužavėti ne tik Vytauto sukurtos improvizacijos profesionalumu bei atlikimo meniškumu, bet ir dangumi spinduliuojančiu atlikėjų dvasingumu. Po to, ateitininkas Andrius įtaigiai padeklamavo kitą Lacrimos eilėraštį „Šv. Mikalojaus bažnyčia“. Koncerto pabaigoje skambėjo buvusio Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojo, Lietuvos nacionalinės filharmonijos simfoninio orkestro bei Lietuvos kariuomenės orkestro trimitininko, mūsų bendruomenės nario Zigmo Kazlausko ir jo anūko Antano atliekami kūriniai: A. Hurrellio „Kornetų duetas“, J. F. Haydno „Šv. Antano choralas“, Choras iš G. F. Händelio oratorijos „Judas Makabėjus". Paskutinis kūrinys mums visiems priminė apie sparčiai artėjančias Šv. Kalėdas ir kvietė ruošti savo širdis Jėzaus gimimo šventei, nusigręžiant nuo nuodėmės ir tiesinant kelius Kristui – pasaulio Šviesai. Koncertą palydėjo nuoširdūs plojimai. Po koncerto, prie altoriaus atneštos dovanos buvo išdalintos besiskirstantiems atlaidų dalyviams.

Klebono pakviesti, aktyvieji atlaidų dalyviai šventę pratęsė parapijos salėje bendraudami, stiprindamiesi parapijiečių paruoštais saldumynais bei kitokiais skanėstais.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Prašymai pasimelsti (intencijos)
Svetainės lankytojams
Klausimas apie bendruomenę
Lankytojai
812185
ŠiandienŠiandien247
VakarVakar169
Šią savaitęŠią savaitę1112
Šį mėnesįŠį mėnesį1315
VisoViso812185
Statistik created: 2020-08-08T15:40:57+00:00
Lankosi svečių 9
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3849894

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias