DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Šiais metais, kaip įprasta, nedidelis mūsų būrelis atsitraukėme nuo kasdienybės šurmulio ir praleidome Velykinį Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienį Trinapolio rekolekcijų namų tyloje. Tai buvo puiki galimybė dar kartą išgyventi išganymo slėpinius, kiekvieną Evangelijoje atpasakotą įvykį, susieti jį su dabartiniais įvykiais pasaulyje, ir tuo pačiu sudabartinti jų slėpiningą veiksmingumą mūsų dienomis.

Didžiojo Ketvirtadienio vakare susirinkome švęsti Paskutinės Vakarienės Mišių. Po jų Švenčiausiasis Sakramentas buvo nuneštas į koplytėlę, kur turėjome galimybę adoruoti Viešpatį, Jo veidą, pasilikdami Jo akivaizdoje.

Didijį Penktadienį liturgijos metu klausėmės Viešpaties Kančios istorijos, kunigas Eitvydas kvietė susimąstyti apie įvykius pasaulyje, visą naikinančią ugnį, kuri yra mūsų nuodėmingumo pasekmė, ir taip pat apie tą ugnį, kuri skatina veikti, tai ta ugnis, kurią uždega Kristus mūsų širdyse ir išlaiko jas degančias.

Didįjį Šeštadienį vienuolyną gaubė tyla ir rimtis, sesės giedojo Valandų liturgiją, atliko įvairius tarnystės įsipareigojimus, ruošėsi Velyknakčiui ir savo maldose lydėjo kunigą Eitvydą (jį greitoji pagalba netikėtai išvežė į Santariškes) bei meldėsi už jo sveikatą.

Tikimybės, kad jis sugrįš vadovauti Velyknakčio liturgijai beveik nebuvo. Iš tokios sudėtingos padėties gelbėti sutiko kunigas Rimgaudas, kuris kartu su netikėtai sugrįžusiu kun. Eitvydu ir mumis šventė Velyknaktį.

Vakare ėmė rinktis daugiau brolių bei sesių, kurie atėjo švęsti Velyknakčio. Sutemus, prie laužo, nuo pašventintos ugnies buvo uždegta Velykinė žvakė. Nuo jos užsidegę savo žvakeles, giedodami suėjome į bažnyčią.

Žodžio liturgijoje klausėmės skaitinių iš Senojo Testamento. Po kiekvieno skaitinio giedojome psalmę, o kunigas – maldą. Po septynių skaitinių, Zigmui sutrimitavus bei suskambus varpams, užgiedojome „Garbė Dievui aukštybėse". Mildai perskaičius apaštalo Pauliaus laiško romiečiams ištrauką kunigas Eitvydas tradiciniu būdu paskelbė Prisikėlimo žinią ir pakvietė giedoti „Aleliuja". Kunigas Rimgaudas perskaitė Evangeliją ir pasakė homiliją. Liturgijoje skambėjo sesės Jurgos bei jos artimųjų kvarteto atliekama muzika, o giesmes vieningai giedojo visi dalyviai, vadovaujant Živilei.

Krikšto pažadų atnaujinimas suteikė puikią galimybę viešai patvirtinti ištikimybę Tikėjimo slėpiniams. Visuotinėje maldoje, tradiciškai šią šventą naktį, nieko neprašėme, tik dėkojome Viešpačiui už Kristų, Krikštą, Bažnyčią, tikėjimą ir laisvę bei taiką. Aukos liturgijoje priimdami Komuniją priėmėme Viešpatį Jėzų – Prisikėlusį mirties Nugalėtoją.

Po Velyknakčio, kuris baigėsi jau po pusiaunakčio, visi norintys ir neskubantys namo, susirinko į valgomajį agapei: pabendrauti, pasivaišinti suneštais valgiais, pasidžiaugti Kristaus prisikėlimo žinia.

Dėkojame kunigui Eitvydui, kunigui Rimgaudui, broliams sesėms – visiems, kurie savo laiką ir jėgas paskyrė, kad galėtume kuo prasmingiau praleisti Didįjį Tridienį ir švęsti Prisikėlimą.

Kristus mirė! Kristus kėlės!! Kristus vėl ateis!!!

 

Daugiau straipsnių...

 1. 2018 08 12-25 - Rekolekcijos Trinapolyje
 2. 2018 06 16 - Maldingas žygis Vilniaus Kalvarijomis
 3. 2018 04 15 - Siekio atnaujinimas
 4. 2018 03 29-31 - Didžiojo Tridienio šventimas Trinapolyje
 5. 2018 03 23 - Lietuvos šimtmečio paminėjimas
 6. 2017 11 01 ir 04 - Maldingos kelionės per kapines
 7. 2017 10 07 - Kelionė į Guronis, į Rožinio slėpinių parką.
 8. 2017 08 13-16 - Bendruomenės rekolekcijos Trinapolyje
 9. 2017 06 10 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 10. 2017 06 04 - Naujų narių priėmimas
 11. 2017 05 07 - Siekio atnaujinimas
 12. 2017 01 07 - Atsisveikinimas su sese Elenute K.
 13. 2016 11 01 ir 06 - Maldingos kelionės per kapines
 14. 2016 10 26 - Atsisveikinimas su sese Juoze Č.
 15. 2016 10 01 - Kelionė į Rožinio slėpinių parką
 16. 2016 08 27 - Išvyka į Molėtų observatoriją
 17. 2016 08 14-17 - Bendruomenės rekolekcijos Trinapolyje
 18. 2016 06 23-07 23 – Maldingi atostogų žygiai
 19. 2016 06 11 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 20. 2016 05 06-08 - Nacionalinis Gailestingumo Kongresas
 21. 2016 04 24 - Naujo nario priėmimas į bendruomenę
 22. 2016 04 17 - Bendruomenės 15 metų sukakties šventimas
 23. 2016 04 10 - Trijų sesių priėmimas į bendruomenės naujokyną
 24. 2016 04 03 - Siekio atnaujinimas
 25. 2016 03 26 - Velykinio Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienio šventimas
 26. 2016 02 08 - Atsisveikinimas su sese Irena R.
 27. 2015 12 12 - Tarnystė Gailestingumo namelyje
 28. 2015 12 06 - Atlaidai Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje
 29. 2015 11 01-07 - Su malda per Vilniaus kapines
 30. 2015 10 03 - Maldinga kelionė į Rožinio slėpinių parką Guronyse
 31. 2015 08 16-29 - Rekolekcijos Trinapolyje
 32. 2015 07 25 - Paskutinis šios vasaros žygis baidarėmis
 33. 2015 07 18 - Evangelizacinis žygis baidarėmis
 34. 2015 07 04 - Žygis baidarėmis Merkiu
 35. 2015 06 23 - Naktinis Joninių žygis baidarėmis
 36. 2015 06 13 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 37. 2015 05 31 - Gegužinės gamtoje
 38. 2015 05 14 - Klausėmės nuostabaus koncerto Vilniaus sinagogoje
 39. 2015 04 12 - Siekio atnaujinimas
 40. 2015 04 02-05 - Didžiojo Tridienio šventimas Trinapolyje
 41. 2015 03 26 - Atsisveikinimas su sese Onute M.
 42. 2015 01 10 - Šeimadienis
 43. 2014 11 22 - Naujų narių priėmimas į bendruomenę
 44. 2014 11 02 - Kapų lankymas Visų mirusiųjų paminėjimo dieną
 45. 2014 11 01 - Kelionė per kapines su Visais Šventaisiais
 46. 2014 10 12 - Pirmą kartą Viešpaties dieną šventėme Mikalojaus bažnyčioje
 47. 2014 10 06 - Galilėjiečių pirmosios Mišios Mikalojaus bažnyčioje
 48. 2014 10 05 - Kelionė į Rožinio slėpinių parką
 49. 2014 09 28 - Šviesus atsisveikinimas su Šv. Kazimiero bažn. bendruomene
 50. 2014 09 21 - Atsisveikinimas su brangia sese Dovile
 51. 2014 08 17-30 - Rekolekcijos Trinapolyje
 52. 2014 07 10 - Įspūdžiai po plaukimo baidarėmis Nerimi
 53. 2014 06 15 - Pažintis su Mikniškių bendruomene
 54. 2014 06 08 - Pūčkorių pažintiniu taku
 55. 2014 06 01 - eisena-šventė „Šeima - gyvybės lopšys“
 56. 2014 05 18 - Išvyka į Guopstas
 57. 2014 04 21 - Galilėjiečių bendruomenės siekio atnaujinimas
 58. 2013 11 30 - Naujokų priėmimas į bendruomenę
 59. 2013 11 01 ir 03 - Su malda per kapines
 60. 2013 10 06 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 61. 2013 09 08 - Iškyla ant Stalo kalno
 62. 2013 08 17-31 - Rekolekcijos Trinapolyje
 63. 2013 07 25 - Maldinga kelionė baidarėmis Neries upe
 64. 2013 06 15 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 65. 2013 06 09 - Išvyka į Kernavę ir jos apylinkes
 66. 2013 05 19 - Galilėjiečių Sekminės Guopstose
 67. 2013 05 12 - Maldinga popietė ant Stalo kalno
 68. 2013 04 27 - Bendruomenės narės laidotuvės ir naujokės priėmimas
 69. 2013 04 07 - Siekio atnaujinimas
 70. 2013 01 26 - Bendruomenės naujokų priėmimas
 71. 2012 11 01 ir 04 - Su vilties žiburėliais per kapines
 72. 2012 10 07 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 73. 2012 09 23 - "Liepsnojančiais vežimais" į Guopstas
 74. 2012 09 09 - Iškyla ant Stalo kalno
 75. 2012 08 19-09 01 - Rekolekcijos Trinapolyje
 76. 2012 07 15 - Išvyka į Trakus ir Varnikus
 77. 2012 06 03-23 Prisiminimų dienos
 78. 2012 06 16 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 79. 2012 05 27 - Sekminės Guopstose
 80. 2012 05 20 - Iškyla ant Stalo kalno
 81. 2012 04 21 - Naujų narių priėmimas
 82. 2012 04 15 - Siekio atnaujinimas
 83. 2012 01 14 - Naujos narės priėmimas
 84. 2011 12 10 - Adventinė vakaronė
 85. 2011 11 12-20 Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose
 86. 2011 11 01 - Eisena per kapines
 87. 2011 10 02 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 88. 2011 09 18 - Išvyka į Guopstas
 89. 2011 09 11 - Pažintinė kelionė į Šilėnus
 90. 2011 09 04 - Mokslo metų pradžios iškyla ant Stalo kalno
 91. 2011 08 14-27 - Rekolekcijos Trinapolyje
 92. 2011 07 27 - Lankėmės Tuskulėnų memoriale
 93. 2011 06 12 - Iškyla ant Stalo kalno
 94. 2011 06 11 - Bendruomenės susirinkimas Sekminių išvakarėse
 95. 2011 05 28 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 96. 2011 05 22 - Išvyka į Guopstas
 97. 2011 04 30 - Bendruomenės jubiliejaus šventimas
 98. 2011 04 25 - Siekio atnaujinimas
 99. 2011 04 15 - Bendruomenės dešimtosios metinės

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Šventės ir šventieji
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie bendruomenę
Prisijungimas
Lankytojai
818350
ŠiandienŠiandien353
VakarVakar380
Šią savaitęŠią savaitę353
Šį mėnesįŠį mėnesį9209
VisoViso818350
Statistik created: 2020-02-17T03:50:22+00:00
Lankosi svečių 20
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3889860

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias