DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šiokiadieniais ir šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Narių vertinimas:  / 0
BlogiausiasGeriausias 

Gražusis puošniu pavasario žaliaspalviu rūbu apsirėdęs, kvapniausiais žiedais pasipuošęs, paukštelių čiulbesio prisodrintas gegužės mėnuo gražiai derėjo su žmonių giesmėmis, skirtomis Dievo Motinos garbei.

Kunigas Eitvydas ir Galilėjiečių bendruomenės nariai su bendrakeleiviais gegužines pamaldas šventėme gamtos prieglobstyje.

Sekmadieniais po šv. Mišių keliavome iš šv. Mikalojaus bažnytėlės iš anksto numatytu maršrutu. Vieną sekmadienį vykome pasimelsti į Kairėnų kapines, kuriose yra mūsų mylimos sesės Dovilės amžino poilsio vieta. Jos skaidrus balsas dabar tikriausiai džiaugsmingai gieda aukštybėse. Ilsėkis sese Viešpaties artumoje.

Kitą sekmadienį švč. Mergelės Marijos litaniją giedojome šalia Kalnų parko stotelės esančioje pievelėje. Būtent čia, šioje vietoje, maždaug prieš 15 metų buvo nutarta, kad atėjo laikas kurti bendruomenę , trokštančią kartu eiti Dievo pažinimo keliu.

Paskutinį gegužės sekmadienį, Švenčiausiosios Trejybės šventės didingumo pripildyti ir pasijutę esantys truputį arčiau dangaus ėjome į Užupį, iš kur turėjome pasiekti Altanos kalną. Pakelyje sutikome „Skamba skamba kankliai“ šventės dalyvius, pasipuošusius tautiniais rūbais. Pasisveikindami džiugiai pamojavome jiems rankomis. Graži mūsų Lietuva su savo melodingomis dainomis, šokiais.

Netrukus pasiekėme Altanos kalną. Nuo jo atsivėrė nuostabi Vilniaus senamiesčio panorama –Bernardinų bažnyčia, prie jos prigludusi grakščioji šv. Onos bažnyčia, baltoji šv. Jonų bažnyčia, karalaičio karūna padabinta šv. Kazimiero bažnyčia... Vakaro saulės auksiniai spinduliai, giedras dangus ir jame aukštyn kylantys oro balionai, didingos liepos, teikiančios pavėsį, iš toli atsklindantys baigiamieji šventės akordai, viskas gražiai derėjo tarpusavyje, kėlė širdies džiaugsmą ir kvietė dėkoti Viešpačiui už šią dieną šlovinant Šventąją Dievo Gimdytoją.

Sveika, o Marija, malonės pilna!

Mes tau norim paaukoti savo darbus ir mintis,

Mes Tau norim atiduoti savo sielas ir širdis.

Kaip gera, Marija, tyliais vakarais

Suklupt prieš altorių, papuoštą žiedais,

Giedoti giesmes ir siųsti maldas

Į Tavo rankas, į Tavo rankas.

Pagiedoję Švč. Mergelės Marijos litaniją ir giesmę „Sveika, Marija, Motina Dievo“ tęsdami mūsų kelionę , aplankėme Gedimino kapo kalną, Bekešo kalvą.

Šitaip užbaigėme gegužės mėnesį, skirtą mūsų dangiškajai motinai – švč. Mergelei Marijai.

 

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Prašymai pasimelsti (intencijos)
Svetainės lankytojams
Klausimas apie bendruomenę
Lankytojai
811934
ŠiandienŠiandien165
VakarVakar171
Šią savaitęŠią savaitę861
Šį mėnesįŠį mėnesį1064
VisoViso811934
Statistik created: 2020-08-07T15:36:28+00:00
Lankosi svečių 7
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3849067

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias