DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šiokiadieniais ir šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Narių vertinimas:  / 2
BlogiausiasGeriausias 

Laukėme. Ruošėmės. Dalyvavome.

Graži ir prasminga šventė buvo organizuota Vilniuje – Nacionalinis Gailestingumo kongresas. Gailestingumo niekada nebus per daug mūsų gyvenime. Verta kelioms dienoms atidėti savo darbus ir suskubti prie ilgesnio buvimo Dievo akivaizdoje kitų brolių sesių apsuptyje. Tam, kad atsivertų mūsų širdys ir patirtume mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus artumą, teisingumą, gailestingumą, sustiprinimą ir padrąsinimą. Kad sugrįžtume prie Dievo, ieškotume gilesnio pažinimo Jo – tikrojo mūsų gyvybės ir meilės šaltinio.

Penktadienį prie Arkikatedros kongreso dalyvius plačiomis šypsenomis pasitiko iš toli matomi raudonais marškinėliais apsivilkę savanoriai. Užsiregistravę paskirtoje vietoje gavome piligrimo krepšelį su programa, žemėlapiu, bukletu apie Gailestingumo kelią Vilniuje ir buteliuku vandens, kuris buvo tikras gailestingumo ženklas karštą dieną, skirtas pagirdyti ištroškusiems.

Po Vakarinės maldos, šv. Mišių Arkikatedroje buvo paskelbtas Kongreso atidarymas.

Ką svarbu žinoti kongreso dalyviui?

„Susitinkame švęsti Jubiliejaus, tačiau švenčiame ne sukaktį, o Dievo gailestingumą“ – skaitėme gautoje Piligrimo knygoje.

Vakare įvairiose bažnyčiose vyko koncertai, giesmių, poezijos, šlovinimo vakarai bei kiti renginiai.

***

Šeštadienį kongreso dalyviai galėjo pasirinktinai dalyvauti konferencijose ir užsiėmimuose iš turiningos programos. Pasiūlytos pačios įvairiausios temos – apie šv. Faustiną, palaimintąjį kun. Mykolą Sopočką, gailestingumą ir jo augimo etapus, apie Pasaulio jaunimo dienas, priklausomybės ligas, skurdą ir viltį, atleidimą bei meilę ir kitos.

15 val. visi susirinkome į Katedros aikštę. Čia iškilmingai buvo atneštas garsusis pagal šv. Faustinos regėjimą nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Visi kartu kalbėjome Dievo Gailestingumo vainikėlį. Prašėme Dievo gailestingumo sau ir visam pasauliui. Žmonių pilna aikštė.

Po Gailestingumo vainikėlio prasidėjo Sutaikinimo pamaldos. Joms vadovavo vysk. Kęstutis Kėvalas. Po sąžinės peržvalgos, vyskupams bei kunigams išsiskirčius klausyti išpažinčių, kunigas Eitvydas – mūsų, Galilėjiečių bendruomenės, vadovas, kartu su keliomis sesėmis bei broliu pradėjo savo tarnystę. Liejosi pamąstymai iš kunigo Eitvydo širdies – padrąsinimas ir kvietimas susirinkusiems susitaikyti su Dievu. Buvo skaitomos ištraukos iš Kristaus sekimo, II a. homilijos, šv. Faustinos mintys, Karolio Wojtylos eilėraščiai ir kita. Gražus jaunimo choras giedojo giesmes. Katedros aikštėje beveik du šimtai kunigų klausė išpažinčių. Daug žmonių suklupo prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo. Dievas pildė jų širdis. Palaimingos ašaros tekėjo susitaikiusių žmonių skruostais. Kelias jau pramintas...

Po to dalyvavome šv. Mišiose. Visas šeštadienis pilnas taikos, gailestingumo, svetingumo ir bendrystės. Po Mišių Gailestingojo Jėzaus paveikslas buvo nuneštas į Arkikatedrą, kur per naktį vyko adoracija.

Vakare rinkomės į koncertą „Aš čia!“ Visus sužavėjo kongreso organizatorių specialiai pakviesta atvykti į renginį nuoširdumu ir veržlumu trykštanti iš Italijos atvykusi vienuolė sesuo Kristina. Ji mums dovanojo dainas ir liudijo apie Dievo veikimą savo gyvenime.

***

Sekmadienio rytą kongreso dalyviai rinkosi Nepriklausomybės aikštėje. Dievas parūpino visoms dienoms giedrą orą ir skaisčią saulę. Plazdėjo bažnytinės vėliavos, stojo į gretas parapijos, bendruomenės.

Procesija, su Gailestingojo Jėzaus paveikslu priešakyje, ėjo Arkikatedros link. Vilniaus mieste garsiai skambėjo žinia apie Dievo Gailestingumą mums, Jo kūriniams. Pritarimas, o kai kada nuostaba sklido iš gatvėje sustojusių praeivių akių.

Šv. Mišioms Katedros aikštėje vadovavo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Pasak jo paties, besijaučiantis kaip Jonas Krikštytojas, tiesiantis kelią. Gal Dievo malonė padės atvykti į mūsų Lietuvėlę popiežiui Pranciškui, sustiprinti mūsų tikėjimo.

Prašykime Šventosios Dvasios pripildyti mūsų širdis vaisingo tikėjimo, kuris būtų atpažįstamas iš mūsų gyvenimo, darbų, veiksmų.

Didelė padėka visiems Gailestingumo kongreso sumanytojams ir rengėjams, savanoriams ir dalyviams.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie bendruomenę
Lankytojai
822548
ŠiandienŠiandien116
VakarVakar139
Šią savaitęŠią savaitę1072
Šį mėnesįŠį mėnesį4586
VisoViso822548
Statistik created: 2020-09-18T02:51:25+00:00
Lankosi svečių 84
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3891763

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias