DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šiokiadieniais ir šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Narių vertinimas:  / 0
BlogiausiasGeriausias 

Štai ir baigėsi dar vienas kunigo Eitvydo Merkio ir Galilėjiečių bendruomenės kelio etapas. Nepastebimai prabėgo penkeri metai... Priplaukėme naują kelio vingį... Šį kartą „švartuojamės“ Šv. Mikalojaus bažnytėlėje. Rugsėjo 28 d. paskutinį kartą Šv. Kazimiero bažnyčioje šventėme Viešpaties dieną.

Po 9 val. šv. Mišių su kunigu Eitvydu atsisveikino rusakalbių bendruomenė, kurią jau keletą metų jis lydėjo tikėjimo kelionėje. Patarnautojas Denisas visų vardu dėkojo ir linkėjo:

Я слов благодарных в намереньи строгом

Хочу Вам промолвить в красивых стихах,

Пусть Вам они будут - к удаче прологом,

Прогонят из жизни расстройства и страх...

 

Вы знаний полны, разрулить как проблему,

И их не боитесь нисколько решать,

Легко вы заборете сложную тему,

Чтоб мог человек вновь улыбкой блистать.

 

Во всех начинаньях вы очень серьезны,

И тех, кто вторичны, для Вас просто нет,

И не были б сложности сколь грандиозны,

В тоннеле найдете Вы к выходу свет!

 

Умеете быстро, простыми словами,

Толково, cпокойно Вы все объяснить,

И вашими славится имя делами.

Один раз Вас встретив, нельзя позабыть!

 

За помощи руку спасибо большое,

Спасибо за Ваши порывы души,

Пускай Вам судьба то, что было мечтою,

Все в жизни для Вас воплотить поспешит!

 

Отче, мы будем скучать! Счастья Вам!

 

12.00 val. šv. Mišias vėl aukojo kunigas Eitvydas. Homilijos metu jis ne kartą pabrėžė buvimo didesnėje ar mažesnėje bendruomenėje svarbą dvasiniam tikinčiojo augimui. Ne vienas širdyje pajutome iš kunigo lūpų sklindantį Šventosios Dvasios raginimą: "burkitės, dalinkitės, guoskite, mylėkite vieni kitus ir Meilės bei Ramybės Dievas bus su jumis". Su grauduliu širdyse prisiminėme čia išgyventas džiugias akimirkas bei patirtus iššūkius. Ramūs, bet gana turiningi buvo prabėgę metai. Esam be galo dėkingi Dievui ir šios bažnyčios bendruomenei, kad čia galėjome ramiai melstis bei tarnauti pagal išgales.

Mišių pabaigoje bažnyčios rektorius kun. Rytis Gurkšnys SJ padėkojo kun. Eitvydui už jo konsultacijas bei nuoširdžią tarnystę šioje bažnyčioje, jo ruoštus Velyknakčius ir kitas pamaldas. Jis taip pat dėkojo ir kartu su savo vadovu išeinančiai Galilėjiečių bendruomenei už altoriaus puošybą Kalėdų bei Velykų progomis, kitą tarnavimą bažnyčioje. Šv. Kazimiero bažnyčios bendruomenės atstovas Juozas padėkojo kunigui Eitvydui už jo kunigiškos tarnystės nuoširdumą bei tikrumą, už tai, kad bendruomenė turėjo galimybę pažinti kunigą, esantį arti Jėzaus – kunigo idealo. Atminimui jis įteikė kunigui Eitvydui autorinį antspaudą su Galilėjiečių bendruomenės ženklu bei pavadinimu (mums tai – lyg Dangaus patvirtinimo ženklas). Kunigas Eitvydas pasidžiaugė, kad čia turėjo galimybę pasitarnauti Dievui ir žmonėms, patikino, kad gerokai pasipildė keliatūkstantinis jo „bendrakeleivių“ sąrašas, kurį jis nuolat nešioja savo širdyje.

Po pamaldų bažnyčios Rektorius visus pakviestė į bažnyčios bendruomenės surengtą atsisveikinimo agapę. Jėzuitų provincijolas kun. Gintaras Vitkus SJ prisiminė netrumpą su kunigu Eitvydu nueitą kelią, padėkojo už jo pareigingumą, atsidavimą, o ypač už jo tikrumą ir palinkėjo Dievo globos mums visiems.

Meilės ir dėkingumo kupinomis širdimis vaišinomės s. Sofijos bei kitų mylinčių rankų pagamintais kulinariniais šedevrais, dalinomės savo širdžių šiluma ir šviesa. Daug apsikabinimų, padėkos žodžių, linkėjimų... Gera, kad visi keliaujam į tuos pačius dangiškojo Tėvo namus. Gal tik skirtingais takeliais, nevienodais žingsneliais, bet viena kryptimi. Ir būtinai visi susitiksime, ir tikrai dar ne kartą apsikabinsime... Nuoširdžiai dėkojame šioje bažnytėlėje sutiktoms sesėms ir broliams už šviesą, kuria mums – išplaukiantiems – jie nušvietė kelią.

Nors širdį neramina nežinia dėl to, kas laukia už posūkio, bet džiaugiamės, kad mūsų laivelis plaukia, kad kapitonas ištvermingai stovi savo vietoje ir kad Jėzaus mus drąsina nebijoti, suteikia jėgų „irtis į gilumą“ (plg. Lk 5, 4). Stengiamės gyventi tikėjimu, kad „viskas išeina į gera mylintiems Dievą“ (Rom 8, 28) ir meldžiame mūsų Viešpatį, kad Jis padėtų mums eiti Jo pėdomis, įspaustomis Galilėjos smėlyje, ir tvirtai laikytų mūsų rankas savo pervertame delne...

 

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Prašymai pasimelsti (intencijos)
Svetainės lankytojams
Klausimas apie bendruomenę
Lankytojai
812183
ŠiandienŠiandien245
VakarVakar169
Šią savaitęŠią savaitę1110
Šį mėnesįŠį mėnesį1313
VisoViso812183
Statistik created: 2020-08-08T15:40:57+00:00
Lankosi svečių 9
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3849881

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias