DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

17 val. Mišių nebus.

Narių vertinimas:  / 9
BlogiausiasGeriausias 

Esame besimeldžiančių žmonių bendruomenė, branginanti bendruomeninę liturginę (plg. Mt 18, 19–20; Hbr 4, 14–16) ir asmeninę kontempliatyvią maldą (plg. Mk 1, 35; Lk 9, 18). Ne kartą esame patyrę bendros sutartinės maldos galybę, todėl vertiname ir skatiname užtarimo maldą.

Drauge ar pavieniui švęsdami šv. Mišias, kasdien kalbėdami Liturgines valandas ir kitas mums brangias maldas (Jėzaus maldą, rožinį etc.), į maldų vėrinį įpiname Bažnyčiai, Tėvynei bei atskiriems žmonėms aktualius maldavimus bei intencijas.

Viešpats Jėzus mokė, kad nereikia daug žodžių (plg. Mt 6, 7) – svarbu tikėjimas bei pasitikėjimas Dievu, kuris žino, ko mums reikia (plg. Mt 6, 8; 17, 19–20; 21, 21–22), ir atsidavimas Jo valiai (plg. Mt 7, 21; 26, 36–44). Svarbu nuoširdumas bei solidarumas, dažnas prašymo prisiminimas (plg. Ef 6, 18–19; 1 Tes 5, 17) ir intencija, siekiant, kad ji būtų ne tik habituali (kartą praeityje padaryta ir neatšaukta, tačiau nebeturinti tiesioginės įtakos dabartyje), bet ir aktuali (prisimenama maldos bei kitu metu).

Melskimės širdies slaptoje, kaip mokė Viešpats (plg. Mt 6, 5–6), saugodamiesi ilgų, demonstratyvių bei savanaudiškų maldų (plg. Lk 20, 46–47), tvirtai tikėdami bendros sutartinės maldos galia (plg. Mt 18, 19–20).

Melskimės už tuos, kurie teisinėmis priemonėmis kovoja už gėrį, tiesą, dorą bei teisingumą, kurie gina bendražmogišką bei krikščionišką moralę, kad jie niekada nenuleistų rankų ir neprarastų vilties, kad nepabūgtų grasinimų bei persekiojimų, kad jų lūpomis kalbėtų Šventoji Dvasia (plg. Ef 6, 18–19; Mt 10, 20).

Melskimės už tuos, kurie mūsų dienų civilizuotame pasaulyje yra persekiojami bei šmeižiami, o kartais net žudomi dėl tikėjimo bei doros, ir taip solidarizuokimės su jais (plg. Hbr 13, 3).

Prisiminkime Viešpaties Jėzaus žodžius: „Budėkite ir melskitės“ (Mt 26, 41), „prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta“ (Mt 7, 7).

Žinokime, kad „daug gali karšta teisiojo malda“ (Jok 5, 16), o dar daugiau – bendra sutartinė liturginė malda, nes tai Jėzaus malda, kuri visuomet išklausoma (plg. Hbr 4, 14–16; Jn 11, 21–22. 41–44; 15, 16; 16, 23; 1 Jn 5, 14; Mt 18, 19–20; Apd 12, 5).

Melskimės tvirtai tikėdami ir nesvyruodami (plg. Mt 17, 19–20; 21, 21–22), o svarbiausiais atvejais – dar ir pasninkaudami (plg. Mk 9, 29; Lk 2, 37; Apd 13, 2–3; 14, 23).

P. S. Skyrelyje Mūsų maldos rasite mūsų bendruomenei savas bei mūsų branginamas maldas, kuriomis meldžiamės. Skyrelyje Maldavimai rasite sekmadieniams bei šventėms skirtus maldavimus, kurie dažniausiai pasirodys šeštadienių vakarais. Norintys galite jais pasinaudoti.

Kaip žadėjome, svetainėje skelbsime nuorodas į žiniasklaidoje pasirodžiusius straipsnius (žr. skyrelį Reikia melstis), kuriuos perskaičius kiekvienas sąmoningas krikščionis supras, jog reikia karštos maldos, o kartais net pasninko vienu ar kitu aktualiu, skaudžiu ar netgi grėsmingu atveju, meldžiant, kad nugalėtų sveikas protas, būtų apgintos bendražmogiškos bei krikščioniškos vertybės, moralės principai ir normos, kad visuomenė bei visa žmonija nedegraduotų, neišsigimtų ir nesusinaikintų.

Pritariančius maldos iniciatyvai kviečiame pasižymėti, paspaudžiant mygtuką Vertinti (jeigu jo nėra, pirmiausia paspauskite pačią straipsnio antraštę, kad atsirastų mygtukas), kad galėtumėte matyti dvasinių, ta pačia intencija besimeldžiančių bičiulių skaičių.

Skyrelyje Prašo pasimelsti rasite įvairias intencijas bei prašymus ir kviesime ne tik bendruomenės narius, bet ir kitus svetainės lankytojus drauge melsti Viešpatį. Apie išklausytas maldas liudykite skyrelyje Padėkos už maldas.

Maldų intencijas, padėkas bei liudijimus siųskite tiesiai į svetainę. Atsidarę minėtus skyrelius, pirmiausia paspauskite nuorodą Paskelbti pranešimą, po to užpildykite nurodytus laukelius atsivėrusiame lange (pažymėtus * užpildyti privaloma), o galiausiai paspauskite mygtuką Pateikti.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Šventės ir šventieji
Mūsų skelbimai
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie maldos būdą
Lankytojai
127306
ŠiandienŠiandien246
VakarVakar336
Šią savaitęŠią savaitę1765
Šį mėnesįŠį mėnesį246
VisoViso1273067
Statistik created: 2024-03-01T02:55:06+00:00
Lankosi svečių 27
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
6636227

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias