DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

17 val. – Mišių nebus, nes kunigas serga.

2021 m. birželio 19 d. nemažas pulkas maldininkų kartu su kunigu Eitvydu išsiruošė eiti Vilniaus Kalvarijas. Jau daug metų einame Viešpaties Jėzaus Kristaus Kryžiaus keliu prisimindami kančias ir išbandymus, kuriuos teko patirti mūsų tremtiniams.

9 val. ryte prie švč. Mergelės Marijos Sopulingosios Dievo Motinos koplyčios pradėjom kelionę. Kunigas kaip įprasta trumpai visus supažindino su maršrutu ir šio kelio panašumu į tikrąjį Jėzaus nueitą kančios kelią Jeruzalėje.

06-19Kai kas buvo ir kitaip. Šį kartą stotis ištraukėm tik atvykę, nes maldinga kelionė, esant neaiškiai padėčiai dėl pandemijos, nebuvo planuota iš anksto, bet paskelbta tik keletą dienų prieš tai. Dalindamas stotis kunigas prašė, kad prie kiekvienos stoties būtų ne ilgi apmąstymai, bet tik trumpa įsimintina frazė pasakyta vienu atsikvėpimu, verčianti susimąstyti. Tad šį kartą Kryžiaus kelio mąstymai buvo trumpesni, glausteni, be išankstinio pasiruošimo, bet labiau įsimintini. Nors dėl kaitros nutarėme sutrumpinti kelią, apmąstėm ir praleistas stotis.

Kaip svarbu sekti Kristų, būti su Juo, nes Jis yra mūsų kelio pradžia ir pabaiga. „Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga, Pirmasis ir Paskutinysis” (Apr 22, 13).

Kryžiaus kelio pabaigoje, prie Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios girdėjosi malda, giesmės, padėka už Eucharistijos malonę, sveikinimai vaikučiams, kurie priėmė Jėzų, gyvybės duoną į savo širdeles. Jiems tai buvo artimesnės kelionės su Kristumi pradžia.

Ačiū Tau, Viešpatie, už mus atpirkusią Kančią, Mirtį ir Prisikėlimą.

Daugiau straipsnių...

 1. 2020 06 13 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 2. 2019 11 01 - Maldinga kelionė per kapines
 3. 2019 10 05 - Maldinga kelionė į Guronis
 4. 2019 08 11-18 Rekolekcijos Trinapolyje
 5. 2019 06 15 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 6. 2019 04 18-21 - Didžiojo Tridienio šventimas Trinapolyje
 7. 2018 08 12-25 - Rekolekcijos Trinapolyje
 8. 2018 06 16 - Maldingas žygis Vilniaus Kalvarijomis
 9. 2018 04 15 - Siekio atnaujinimas
 10. 2018 03 29-31 - Didžiojo Tridienio šventimas Trinapolyje
 11. 2018 03 23 - Lietuvos šimtmečio paminėjimas
 12. 2017 11 01 ir 04 - Maldingos kelionės per kapines
 13. 2017 10 07 - Kelionė į Guronis, į Rožinio slėpinių parką.
 14. 2017 08 13-16 - Bendruomenės rekolekcijos Trinapolyje
 15. 2017 06 10 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 16. 2017 06 04 - Naujų narių priėmimas
 17. 2017 05 07 - Siekio atnaujinimas
 18. 2017 01 07 - Atsisveikinimas su sese Elenute K.
 19. 2016 11 01 ir 06 - Maldingos kelionės per kapines
 20. 2016 10 26 - Atsisveikinimas su sese Juoze Č.
 21. 2016 10 01 - Kelionė į Rožinio slėpinių parką
 22. 2016 08 27 - Išvyka į Molėtų observatoriją
 23. 2016 08 14-17 - Bendruomenės rekolekcijos Trinapolyje
 24. 2016 06 23-07 23 – Maldingi atostogų žygiai
 25. 2016 06 11 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 26. 2016 05 06-08 - Nacionalinis Gailestingumo Kongresas
 27. 2016 04 24 - Naujo nario priėmimas į bendruomenę
 28. 2016 04 17 - Bendruomenės 15 metų sukakties šventimas
 29. 2016 04 10 - Trijų sesių priėmimas į bendruomenės naujokyną
 30. 2016 04 03 - Siekio atnaujinimas
 31. 2016 03 26 - Velykinio Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienio šventimas
 32. 2016 02 08 - Atsisveikinimas su sese Irena R.
 33. 2015 12 12 - Tarnystė Gailestingumo namelyje
 34. 2015 12 06 - Atlaidai Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje
 35. 2015 11 01-07 - Su malda per Vilniaus kapines
 36. 2015 10 03 - Maldinga kelionė į Rožinio slėpinių parką Guronyse
 37. 2015 08 16-29 - Rekolekcijos Trinapolyje
 38. 2015 07 25 - Paskutinis šios vasaros žygis baidarėmis
 39. 2015 07 18 - Evangelizacinis žygis baidarėmis
 40. 2015 07 04 - Žygis baidarėmis Merkiu
 41. 2015 06 23 - Naktinis Joninių žygis baidarėmis
 42. 2015 06 13 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 43. 2015 05 31 - Gegužinės gamtoje
 44. 2015 05 14 - Klausėmės nuostabaus koncerto Vilniaus sinagogoje
 45. 2015 04 12 - Siekio atnaujinimas
 46. 2015 04 02-05 - Didžiojo Tridienio šventimas Trinapolyje
 47. 2015 03 26 - Atsisveikinimas su sese Onute M.
 48. 2015 01 10 - Šeimadienis
 49. 2014 11 22 - Naujų narių priėmimas į bendruomenę
 50. 2014 11 02 - Kapų lankymas Visų mirusiųjų paminėjimo dieną
 51. 2014 11 01 - Kelionė per kapines su Visais Šventaisiais
 52. 2014 10 12 - Pirmą kartą Viešpaties dieną šventėme Mikalojaus bažnyčioje
 53. 2014 10 06 - Galilėjiečių pirmosios Mišios Mikalojaus bažnyčioje
 54. 2014 10 05 - Kelionė į Rožinio slėpinių parką
 55. 2014 09 28 - Šviesus atsisveikinimas su Šv. Kazimiero bažn. bendruomene
 56. 2014 09 21 - Atsisveikinimas su brangia sese Dovile
 57. 2014 08 17-30 - Rekolekcijos Trinapolyje
 58. 2014 07 10 - Įspūdžiai po plaukimo baidarėmis Nerimi
 59. 2014 06 15 - Pažintis su Mikniškių bendruomene
 60. 2014 06 08 - Pūčkorių pažintiniu taku
 61. 2014 06 01 - eisena-šventė „Šeima - gyvybės lopšys“
 62. 2014 05 18 - Išvyka į Guopstas
 63. 2014 04 21 - Galilėjiečių bendruomenės siekio atnaujinimas
 64. 2013 11 30 - Naujokų priėmimas į bendruomenę
 65. 2013 11 01 ir 03 - Su malda per kapines
 66. 2013 10 06 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 67. 2013 09 08 - Iškyla ant Stalo kalno
 68. 2013 08 17-31 - Rekolekcijos Trinapolyje
 69. 2013 07 25 - Maldinga kelionė baidarėmis Neries upe
 70. 2013 06 15 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 71. 2013 06 09 - Išvyka į Kernavę ir jos apylinkes
 72. 2013 05 19 - Galilėjiečių Sekminės Guopstose
 73. 2013 05 12 - Maldinga popietė ant Stalo kalno
 74. 2013 04 27 - Bendruomenės narės laidotuvės ir naujokės priėmimas
 75. 2013 04 07 - Siekio atnaujinimas
 76. 2013 01 26 - Bendruomenės naujokų priėmimas
 77. 2012 11 01 ir 04 - Su vilties žiburėliais per kapines
 78. 2012 10 07 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 79. 2012 09 23 - "Liepsnojančiais vežimais" į Guopstas
 80. 2012 09 09 - Iškyla ant Stalo kalno
 81. 2012 08 19-09 01 - Rekolekcijos Trinapolyje
 82. 2012 07 15 - Išvyka į Trakus ir Varnikus
 83. 2012 06 03-23 Prisiminimų dienos
 84. 2012 06 16 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 85. 2012 05 27 - Sekminės Guopstose
 86. 2012 05 20 - Iškyla ant Stalo kalno
 87. 2012 04 21 - Naujų narių priėmimas
 88. 2012 04 15 - Siekio atnaujinimas
 89. 2012 01 14 - Naujos narės priėmimas
 90. 2011 12 10 - Adventinė vakaronė
 91. 2011 11 12-20 Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose
 92. 2011 11 01 - Eisena per kapines
 93. 2011 10 02 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 94. 2011 09 18 - Išvyka į Guopstas
 95. 2011 09 11 - Pažintinė kelionė į Šilėnus
 96. 2011 09 04 - Mokslo metų pradžios iškyla ant Stalo kalno
 97. 2011 08 14-27 - Rekolekcijos Trinapolyje
 98. 2011 07 27 - Lankėmės Tuskulėnų memoriale
 99. 2011 06 12 - Iškyla ant Stalo kalno
 100. 2011 06 11 - Bendruomenės susirinkimas Sekminių išvakarėse
 101. 2011 05 28 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 102. 2011 05 22 - Išvyka į Guopstas
 103. 2011 04 30 - Bendruomenės jubiliejaus šventimas
 104. 2011 04 25 - Siekio atnaujinimas
 105. 2011 04 15 - Bendruomenės dešimtosios metinės

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie bendruomenę
Lankytojai
103168
ŠiandienŠiandien368
VakarVakar263
Šią savaitęŠią savaitę2298
Šį mėnesįŠį mėnesį6685
VisoViso1031684
Statistik created: 2022-05-21T19:37:30+00:00
Lankosi svečių 18
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
5100798

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias