DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

17 val. Mišios tik sekmadieniais.

Pritariančius naujai maldos iniciatyvai visada kviečiame pasižymėti, paspaudžiant mygtuką Vertinti (jeigu jo nėra, pirmiausia paspauskite pačią straipsnio antraštę, žalsvame fone, kad atsirastų mygtukas), kad galėtumėte matyti dvasinių, ta pačia intencija besimeldžiančių bičiulių skaičių.

Narių vertinimas:  / 2
BlogiausiasGeriausias 

Šiuo svarbiu visiems laiku kviečiame melstis ne tik,

kad koronovirusas COVID-19 būtų sustabdytas bei įveiktas,

kad susirgusieji sulauktų savalaikės bei tinkamos pagalbos,

kad mirštantieji nuo jo, būtų dvasiškai paguosti bei sustiprinti,

kad teikiantieji pagalbą, ypač medikai, būtų apsaugoti nuo pavojų,

kad esantys priešakinėse fronto linijose nepristigtų fizinių bei dvasinių jėgų,

bet

kad išsigandusieji bei besiblaškantieji neprarastų proto bei vilties,

kad neatsakingi piliečiai susiprotėtų bei pajustų atsakomybę,

kad keikiantys sugriežtintą tvarką būtų klusnesni bei drausmingesni,

kad valdžia nepaisytų siaurų interesų, bet žiūrėtų bendro gėrio,

kad priimantys sprendimus protingai bei išmintingai nuspręstų.

kad materializmas, egoizmas, hedonizmas neįtakotų sprendimų.

Melskime,

kad Viešpats mums padėtų priimti šį iššūkį bei išmėginimą,

kad įsisąmonintume gyvenimiškas pamokas ir labiau subręstume,

kad išmoktume kovoti ne su pasekmėmis, bet su tikrosiomis priežastimis,

kad individualizmą pakeistų pirmųjų amžių krikščioniškas solidarumas.

Pasakyta: “žinome, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems” (Rom 8, 28).

Duok Dieve,

kad šis laikas būtų ne tiek materialinių praradimų, kiek didžių dvasinių atradimų metas,

kad turėtume daug dvasinės naudos šiuo gavėnios – tylos, susikaupimo, maldos bei pasninko metu.

Nors tai sunkus laikas, bet jis gali būti labai vaisingas metas, jeigu jį tinkamai išnaudosim.

Psalmininkas sako: Kas sėja ašarodamas, ims derlių džiūgaudamas (Ps 126, 5).

Koks tai laikas?

Tai ne pilkas, kartais piktas istorinis laikas (gr. cronos), bet palaimingas išganymo metas (gr. kairos), vedantis į tikrą, palaimingą, besitęsiančią ir nesibaigiančią akimirką – amžinybę (gr. aiwn), tai tikros ir nepakartojamos gavėnios rekolekcijos, kurias veda Dvasia, kuri Jėzų po krikšto nuvedė į dykumą, kur vėliau, nejučiom bei nepastebimai prisiartino kita dvasia ir ėmė gundyti… “Netrukus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo.” (Mk 1, 12–13).

Dykuma Biblijoje – tai demonų buveinė, gundymų bei išbandymų vieta, kurioje izraelitai buvo gundomi, keliaujant iš Egipto nelaisvės. Mes irgi keliaujame per savo gyvenimo dykumą, kurioje irgi buvo ir dar bus visko… Svarbu žvelgti į Jėzų ir mokytis iš Jo, kaip nugalėti gundytoją (žr. Mt 4, 1–11).

Siūlome, ypač tiems, kurie liksite namie vieni ir turėsite daugiau laiko:

  1. Kiek įmanoma pasilikti tyloje ir vienumoje (tai naudinga ir dvasiškai, ir dėl pandemijos stabdymo).
  2. Daugiau laiko skirti Biblijos ir kitos dvasinės literatūros skaitymui (tebus tai kasdienis dvasinis maistas žr. Mt 4, 4: Jėzus atsakė: „Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“).
  3. Apmąstyti tai kas vyksta pasaulyje, mūsų gyvenime ir tai ką perskaitėt, ką Dievas byloja jūsų širdy (žr. Mt 6, 6: Kai tu panorėsi melstis,eik į savokambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins).
  4. Peržvelgti gyvenimą bei sąžinę, apgailėti praeities klaidas ir pasiryžti gyventi kitaip, prasmingiau nei iki šiolei
  5. Maitintis saikingai ir pasninkauti (labai naudinga ne vien todėl, kad sveika ar rečiau teks eiti į parduotuvę karatino metu, bet…)
  6. Dažniau melstis, ypač Valandų liturgija – vieša Bažnyčios – mistinio jos kūno, susivienijusio tarpusavyje ir su jo Galva, Viešpačiu Jėzumi, malda.

Šių ilgalaikių rekolekcijų metu galima laikytis Marijos radijo maldos ritmo arba Biblinio, izraelitams ir pirmiesiems krikščionims būdingo, maldos ritmo. Norintys gali jungti kurią nors Valandą su Skaitinių valanda, kuri ne tiksliai pavadinta Aušrine, nes pagal seną paprotį atliekama naktį, o dabar – bet kuriuo paros metu.

Nors įprastai atliekama tik viena Dieninė valanda (geriausia vidudienį), bet šiuo metu, turint daugiau laiko, galima atlikti visas tris Dienines valandas (toks paprotys įsigalėjo dėl Tertuliono klaidos), kurios įprastos kontepliatyviuose vienuolynuose, prisimenant Jėzaus kančios valandas (žr. Mk 15, 25. 33–34), kas aktualu gavėnioje. Po jų arba prieš jas, norintys gali kalbėti rožinio skausminguosius slėpinius (pvz. ryte), vidudienį – Jėzaus maldą (žr. mūsų svetainę), o gailestingumo vainikėlį 15 val., kai kalba per Marijos radiją.

Tradicinės arba kanoninės Valandos būtų tokios (pastovumas, punktualumas, drausmingumas – tai vertingi bruožai), kurias galima koreguoti pagal aplinkybes (lankstumas irgi vertybė).

6 val. – Rytmetinė (tradiciškai atliekama saulei tekant; tiktų ir mums keliantis)

9 val. – Dieninė (Trečia valanda, kuri pavadinta Priešpiečio)

12 val. – Dieninė (Šešta valanda, kuri pavadinta Vidudienio)

15 val. – Dieninė (Devinta valanda, kuri pavadinta Pavakario)

18 val. – Vakarinė

21 val. – Naktinė

24 val. – Skaitinių valanda (dabar vadinama Aušrine, kurią galima atlikti bet kuriuo metu)

Mintis susimąstymui

Ar ne stebėtina, kad toks mažas tvarinėlis, kaip virusas – toks galingas, kad sustabdo automobilius, gamyklas, miestų ir net valstybių gyvenimą, lyg cunamis išjudina mases ir sukelia visuotinę isteriją bei paniką, finansinę bei humanitarinę krizę, kaip koks pedagogas keičia žmonių mąstyseną, elgseną, papročius, įstatymus etc. Stebėtina galia? Iš kur ji? Kas jam tai leido? Kodėl?

Tai ko negalėjo ir nepajėgė padaryti šviesiausi žmonijos protai, kurie įžvalgiai bei pranašiškai mąstė, kalbėjo ir net šaukte šaukė apie moralinėn, dvasinėn bedugnėn garmantį pasaulį, padarė jis, kuris sugebėjo sustabdyti žmoniją, kad ji šiuo gavėnios metu, kartu su Jėzumi išeitų į dykumą ir susimąstytų?… Žmonija sustojo, sukluso... Tik ar rimtai susimątė? Ar pamatė priežastis? Matysim…

O mes susimąstykim ir šį laiką išnaudokim dvasiniam augimui bei brandai.

Tai gal būt Dievo begalinio gailestingumo metas. Ką gali žinoti, gal tai pratybos bei repeticija prieš didesnius įvykius, kuriems esame ruošiami, kad kai ir tai nutiks, būtų bent šiek tiek lengviau.

Prieš kurį laiką kvietėme maldai, kad pasaulis būtų apsaugotas nuo atominio karo, kurio grėsmė tuo metu buvo labai išaugusi. Dėkui visiems, kurie meldėtės ir tebesimeldžiate šia svarbia (kai kam, rodos, nereikalinga, bauginančia ar iliuzine intencija). Melskitės ir nepaliaukite toliau, nors padėtis truputi pagerėjusi, nes jei tai nutiktų (pasaulis jau kelis kartus buvo ant susinaikinimo bedugnės krašto), tai dabartiniai išūkiai su kuriais susiduria žmonija būtų tik smulkmė…Dabar dar turime komunikacijos priemones, veikia aprūpinimo sistema, medicinos, saugumo ir kitos tarnybos etc. Nutrūko ir apribota tik tai, kas nėra būtini dalykai (grožio paslaugos, spa, pramogos, kelionės etc.), o dažnai ir labai nuodėmingi bei pražūtingi: girdyklos, kazino, naktiniai, striptizų klubai etc., tai ką seniai reikėjo riboti, drausti etc., bet nebuvo politinės valios bei drąsos.

Dejavome dėl imigracijos ir islamizacijos pavojų, bet neturėjome nei drąsos, nei ryžto tam pasipriešinti, o dabar, tas menkas tvarinėlis, bent laikinai sustabdė žmonių srautus, uždarė sienas etc.

Yra ir daugiau pozityvių dalykų bei teigiamų permainų ir tai daug svarbiau už galimus finansinius nuostolius. Ne taip jau blogai, jeigu teks susiveržti diržus, gyventi kukliau etc. – tai bus tik visokeriopa nauda ir fizinė, ir dvasinė.

Dažnai sakau: Krizė arba žlugdo arba ugdo – viskas priklauso nuo mūsų požiūrio bei laikysenos.

Dabartinę situaciją vieni laiko atsitiktinumu, kiti – aplaidumu, treti – dėsningumu, dar kiti – bausme. Kaip visada tokiais atvejais randasi tokių, kurie dėl visko kaltina Dievą ir piktžodžiauja, vietoj to, kad susimąstytų, atsiverstų ir atgailotų, kol dar laikas…

Tai geras laikas – tik išnaudokim atsivėrusias naujas galimybes gyventi tikėjimu, viltimi ir meile. Kiek daug erdvės krikščioniškam solidarumui, atjautai, tarpusavio pagalbai, herojiškai meilei.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie maldos adresatą
Lankytojai
124228
ŠiandienŠiandien161
VakarVakar531
Šią savaitęŠią savaitę3203
Šį mėnesįŠį mėnesį5084
VisoViso1242284
Statistik created: 2023-12-08T01:20:59+00:00
Lankosi svečių 10
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
6430523

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias