DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šiokiadieniais ir šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!

 ARAMĖJIŠKAI

אלהא חוניןי לחטיא׃

Alaha hunaini lehattaija

HEBRAJIŠKAI

החוטא סלח־לי אלהים

Elohim selah-li hahote

GRAIKIŠKAI

Ο Θεος ίλάσθητι μοι τω άμαρτωλώ

RUSIŠKAI

Боже! будь милостив ко мне грешнику!

Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio!

HEBRAJIŠKAI

חוטא חננני אלֺהים בן המשיח ישוע אדֺוני

Adonai Jéšua haMašiah, Ben haElohim, hanênêni hoté

GRAIKIŠKAI

Κΰριε Ιησοϋ Χριστέ Υιέ του Θεοϋ ελέησον με τόν άμαρτωλόν

RUSIŠKAI

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго.

Narių vertinimas:  / 0
BlogiausiasGeriausias 

O Gerasis Ganytojau Jėzau, gerasis, gailestingasis, prielankusis Ganytojau, štai kreipiuosi į Tave, būdamas neturtingas ir varganas ganytojas, silpnas, neišmanus, nenaudingas, bet vis dėlto Tavo kaimenės ganytojas.

Viešpatie, pamokyk, mane, savo tarną, pamokyk mane, meldžiu Tave per Šventąją Dvasią, kaip tarnauti savo broliams ir save jiems atiduoti. Savo neapsakoma malone duok man, Viešpatie, jėgų kantriai pakelti jų trūkumus, geranoriškai dalytis jų kančiomis ir taktiškai jiems padėti.

Tavo Dvasia tepamoko mane nuliūdusį paguosti, silpnadvasį sustiprinti, parpuolusį pakelti, būti silpnam su silpnu, piktintis kartu su papiktintaisiais, tapti viskuo visiems visų išganymo labui.

Įdėk man į lūpas tiesius, teisingus ir malonius žodžius, idant jie padėtų augti jų visų tikėjimui, vilčiai ir meilei, skaistumui ir nusižeminimui, kantrumui ir klusnumui, dvasiniam užsidegimui ir širdies polėkiui.

Patikiu juos Tavo šventoms rankoms ir meilės kupinai apvaizdai. Teneišplėšia jų niekas iš Tavo rankų nei rankų Tavo tarno, kuriam Tu juos patikėjai. Kupini džiaugsmo ir Tavo padedami, jie visada ištvermingai tesiekia savo šventojo tikslo – amžinojo gyvenimo kartu su Tavimi, saldžiausiasis Viešpatie, kuris gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

(Aelredo di Rievaulx. Oratio pastoralis, 1; 7; 10: CC CM I, 757–763; paimta iš 2008 05 11 dokumento „Vadovavimo tarnystė ir klusnumas“)

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie maldos būdą
Lankytojai
812742
ŠiandienŠiandien91
VakarVakar217
Šią savaitęŠią savaitę308
Šį mėnesįŠį mėnesį1872
VisoViso812742
Statistik created: 2020-08-10T22:01:17+00:00
Lankosi svečių 6
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3851866

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias