DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

KARANTINO METU 17 VAL. MIŠIOS BAŽNYČIOJE

TIK SEKMADIENIAIS.

 

Narių vertinimas:  / 2
BlogiausiasGeriausias 

guronysSpalio 7-oji – šeštadienis – Rožinio švč. Mergelė Marija. Šiemet kaip ir kiekvienais metais mes vėl važiuojam į Guronis.  Tai tavo diena, Rožinio Karaliene, todėl ir  norim tau skirtą maldų vainiką sudėti prie tavo kojų. Stabtelėję ir pasimeldę prie kardinolo Sladkevičiaus gimtinės vietoje stovinčio kryžiaus skubam vingriu keliu tolyn. Antai jau matyti seselių namai ir baltuoja koplyčios. Kiekvienas išsitraukiame įvairiausius savo rožinius, o po giesmės „Su galinga Rožančiaus malda“ visi pradedame kalbėti mūsų bendrą ypatingą Rožinį ypatingoje vietoje. Džiaugsmo slėpiniai.  Tėve mūsų, dešimt Sveika Marija ir Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai kaip buvo pradžioje dabar ir visados ir per amžius. Amen. Pirmas slėpinys: Angelo Gabrieliaus Apreiškimas Mergelei Marijai. Pamąstymai, vėl  dešimt Sveika Marija ir antras slėpinys: Švč. Marijos apsilankymas pas šventąją Elžbietą. Pamąstymai, vėl  dešimt Sveika Marija mus atveda prie trečio slėpinio: Jėzaus gimimas Betliejaus tvartelyje. Eglė pradeda tyliai kalbėti, o tada jos žodžius užgožia dundesys ir net sudreba laukai: tepaluotų cisternų sąstatas bilda geležinkeliu, bilda ir bilda...“ne-už-si-mir-škit jūs dar ne Die-vo ka-ra-lys-tėj, ir ne-pa-mir-škit bu-vo trem-tys, bu-vo, bu-vo, bu-vo, skaus-mas ša-lia, ša-lia, ša-lia, kan-čia ša-lia, ša-lia, ša-lia ir vis dar čia, dar čia, dar čia...“ Atrodo, kad tas sąstatas  niekad nepralėks pro šalį. Tas monotoniškas kalimas, tas dundesys vis nesiliauja. Protu suvokiam, kad tai tik akimirka, bet toji akimirka ištįsta. Pagaliau. Supleišėjus tyla vėl tampa vientisa. Įkvėpę oro pusbalsiu pagaunam maldos ritmą – „Sveika Marija...“, 10 kartų. Maldos padeda ir jau lengviau. Ketvirtas slėpinys: Marija ir Juozapas atneša Jėzų į šventyklą paaukoti. Pamąstymai ir vėl dešimt Sveika Marija. Penktas slėpinys: Jėzaus atradimas šventykloje. Pamąstymai ir dar dešimt Sveika Marija. Štai ir Rožinio dalis jau sukalbėta. Ką jau baigėm? Nepajutom, kad taip greitai, o dabar šiek tiek palūkėsim ir bus šventosios Mišios. Prie švytinčio balto marmuro Dievo stalo stoja kun. Eitvydas, suoluose stovim mes. Paskui šlovinam, dėkojam, garbinam ir prašom, prašom, prašom... Nejaučiam laiko, nes jis trumpam nejuda iš vietos. Aukojant šventąsias Mišias atsiveria Dangus. Iškilmingas momentas baigiasi. Šv. Mišios taip pat. Ką jau baigėsi? Viskas buvo atlikta kaip dera, bet kodėl atrodo, kad per greitai. Todėl, kad laikas buvo sustojęs.

Paskui mūsų laukė mažas muziejus, paskui buvo agapė su seselių kava, arbata ir mūsų užkandžiais.    

Lauke saulė švysteli pro debesį, menkas vėjūkštis pralekia pro šalį ir sujuda, suteleškuoja,  susidabruoja tvenkinio vanduo. Džiaugsmas. Ryškiai plieskia saulėj putino uogos. Tokio raudonio namų stogus piešia vaikai. Ant kai kurių tų raudonų uogų dar tviskia vandens lašai. Grožis ir Džiaugsmas. Tarp dar žalių lapų kybo tamsios bordo spalvos „rojaus“ obuoliukai. Tyla. Laisvė ir lengvumas. Grožis ir Džiaugsmas.

Kelias veda į stotį. Laukiant traukinio pradeda lyti. Lyja su saule. Kažkas šūkteli: „Žiūrėkit. Antai vaivorykštė.“ Tikrai spalio 7-oji, o danguj blyški vaivorykštė tarsi mažas stebuklas, tarsi patvirtinimas didžiojo Dangaus pažado, tarsi padrąsinimas, kad mūsų maldos buvo išgirstos, o pastangos pamatytos ir kvietimas – jeigu tik galite dažniau pakelkit akis į Dangų, jeigu negalite – pasistenkite, nes norėti, tai reiškia galėti. Skirti šitą dieną tau, Rožinio Karaliene, buvo tikras džiaugsmas.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie tai, kas domina
Prisijungimas
Lankytojai
870367
ŠiandienŠiandien64
VakarVakar370
Šią savaitęŠią savaitę2239
Šį mėnesįŠį mėnesį2239
VisoViso870367
Statistik created: 2020-06-06T04:24:13+00:00
Lankosi svečių 11
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
4151145

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias