DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šiokiadieniais ir šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Narių vertinimas:  / 0
BlogiausiasGeriausias 

Dėkojame Tau, mūsų Ganytojau, už Bažnyčią – Tavo vedama teneša ji trečiojo tūkstantmečio pasauliui tikėjimo, meilės, teisingumo šviesą.

Dėkojame ir meldžiame už popiežių, prašome jam Tavo malonių gausos. Tegu jo žodis uždega širdyse meilę Kristui, apaštalavimas teduoda gausių vaisių vienijant Bažnyčią, kuri jo vairuojama teišsilaiko visuose išmėginimuose.

Meldžiame už visus ganytojus – kardinolus, vyskupus, kunigus – visą dvasininkiją. Jų kilnus gyvenimas tebūna mums pavyzdys, tepatraukia kuo daugiau jaunų širdžių Bažnyčios tarnystei.

Dėkojame Tau, Viešpatie, už naujai įšventintus kunigus. Išliek jiems savo Dvasią, kad, tapę Tavo bendradarbiais, patys prie Tavęs artėdami, ir kitus prie Tavęs, Viešpatie, neštų, uolumu uždegdami visus didesnei Dievo ir artimo meilei.

Meldžiame, Viešpatie, už amžinybėn iškeliavusį jėzuitą, scholastiką Gvidą. Jo siela teranda atilsį ir džiaugsmą Tavyje. Liūdintiems jo artimiesiems meldžiame paguodos, apglėbk juos savo meile. Stiprink, Viešpatie, viltį: po šios kelionės vėl regėsime tuos, kuriuos žemėje mylėjome, ir „Aleliuja“ amžinai bus mūsų giesmė – danguje, kur jie jau žėri tarsi žvaigždės visatoje.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie maldos būdą
Lankytojai
812779
ŠiandienŠiandien128
VakarVakar217
Šią savaitęŠią savaitę345
Šį mėnesįŠį mėnesį1909
VisoViso812779
Statistik created: 2020-08-11T04:01:19+00:00
Lankosi svečių 4
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3852250

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias