Narių vertinimas:  / 1
BlogiausiasGeriausias 

aristarchasRugpjūčio 4 d. minimas šv. Aristarchas, kuris Naujame Testamente minimas kelis kartus (Apd 20, 4; Apd 27, 2; Kol 4, 10; Fm 1, 24) greta kitų labiau žinomų ir garsių Pauliaus bendradarbių Barnabo,Timotiejaus, Lidijos ir kitų, kurių buvo nemažai.

Aristarchas buvo diasporos žydas patrauktas Petro, kai šis pamokslavo Salonikuose keliaudamas per Graikiją su apaštaline misija. Tapęs Pauliaus bendradarbiu šis makedonietis, apaštalų mokinys, buvo Efeze tuo laiku, kai Paulius ten pamokslavo apie beverčius stabus, o dėl to įniršę sidabrakaliai sukėlė mieste sąmyšį. Kaip rašoma Apaštalų darbuose, “sąmyšis apėmė visą miestą, ir visi kaip vienas pasileido bėgti į teatrą, pasigriebę Pauliaus palydovus, makedoniečius Gajų ir Aristarchą (Apd 19, 29). Samyšiui pasibaigus Paulius, davęs mokiniams nurodymus iškeliavo į Makedoniją. Jį toje misijų kelionėje lydėjo Sopatras, Pyro sūnus, iš Berėjos, Aristarchas ir Sekundas iš Tesalonikos, Gajus iš Derbės ir Timotiejus, Tichikas ir Trofimas iš Azijos (plg. Apd 20, 1–4). Aristarchas lydėjo Paulių į Graikiją, Aziją ir Jeruzalę, kurioje apaštalas buvo suimtas. Kadangi Paulius šaukėsi ciesoriaus teismo ir metui atėjus buvo gabenamas į Romą, jį toje kelionėje lydėjo bičiuliai, tarp kurių buvo ir Aristarchas. Apaštalų darbuose Lukas rašo: “Mes įlipome į Adramitijos laivą, kuris turėjo plaukti Azijos pakrantėmis, ir netrukus leidomės į kelionę. Su mumis buvo makedonietis Aristarchas iš Tesalonikos” (Apd 27, 2). Su Pauliumi Aristarchas kurį laiką pasiliko ir Romoje, nes jo vardas minimas dviejuose Pauliaus laiškuose, parašytuose kalinimo metu (61–63 m.) Viename iš jų Paulius rašo: “Jus sveikina kalėjimo draugas Aristarchas ir Barnabo pusbrolis Morkus – dėl jo jau esate gavę nurodymų; jeigu jis atvyktų pas jus, priimkite jį” (Kol 4, 10), o kitame siunčią draugų sveikinimus Filemonui: “Tave sveikina Epafras, mano kalėjimo bičiulis Kristuje Jėzuje, mano bendradarbiai Morkus, Aristarchas, Demas, Lukas” (Fm 1, 23–24).

Aristarchas, pasak Romos Martirologo buvo Salonikų vyskupu ir po didelių kankinimų mirė kankinio mirtimi imperatoriaus Nerono persekiojimų metu apie 67 m. Rytų Bažnyčia balandžio 15 d. jį pamini kartu su kitais dviem bendradarbiais, kankiniais Pudu ir Trofimu, rugsėjo 27 d. – kartu su Morkumi, o kadangi jį priskiria prie 70-ties Luko minimų apaštalų, tai jį kartu su kitais mini dar ir sausio 4 d. jų šventėje.