Narių vertinimas:  / 1
BlogiausiasGeriausias 

hermasŠv. Hermas yra II amžiaus krikščionis rašytojas, gyvenęs Italijoje. Pagrindinis jo veikalas – apie 150-uosius metus graikiškai parašyta knyga Ganytojas, kurią labai vertino ankstyvieji Bažnyčios mokytojai, o Irenėjas, Tertulijonas ir Origenas netgi prilygino Dievo įkvėptiems raštams. Origenas teigia, kad knygos autorius – tas pats Hermas, kurį savo laiške romiečiams mini šv. Paulius (Rom 16, 14), t. y. Filipopolio (Makedonija) vyskupas. Šiuolaikiniai tyrinėtojai mano, kad šv. Hermas – popiežiaus Pijaus I brolis.

Savo apokaliptinio žanro kūrinyje šv. Hermas pasisako prieš absoliučiai griežtą moralinių taisyklių laikymąsi ir tvirtina, kad nuodėmės, padarytos po krikšto, gali būti atleistos. Pasak jo, nešvari sąžinė ir tiesos dvasia negyvena drauge. Yra dvi dvasios, du būdai mąstyti, jausti, veikti: vienas mus artina prie Dievo Dvasios, o kitas prie pasaulio dvasios. Dievo Dvasia mus kreipia gailestingumo, broliškumo, Dievo garbinimo, Jėzaus pažinimo link, prie gerų artimo meilės darbų atlikimo ir maldos, o pasaulio dvasia mus kreipia tuštybės, puikybės, apsiribojimo savimi, apkalbų link. Be moralinio mokymo, Hermas pateikia mokymą apie Bažnyčią, kurią lygina su statomu bokštu.

„Nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite, atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, – kas gera, tinkama ir tobula“ (Rom 12, 2).

Romos Martirologe šv. Hermas minimas gegužės 9 d., tuo tarpu Rytų Bažnyčia šventąjį mini balandžio 8 d. (pagal naują kalendorių 04 21) bei gegužės 31 d. (06 13), o sausio 4 d. (01 17) – kartu su kitais 70 apaštalų. Pastebėtina, kad apaštalaudamas šv. Hermas patyrė daug vargų nuo pagonių, bet ramiai užmigo Viešpatyje sava mirtimi.